Till innehåll på sidan

SFINX – Intensiv svenska för ingenjörer och arkitekter

SFINX riktar sig till dig som är utländsk ingenjör eller arkitekt och vill läsa svenska i snabb takt. SFINX har som mål att ge nyanlända ingenjörer och arkitekter goda kunskaper i svenska, tekniskt språk samt kunskaper om svensk arbetsmarknad. Detta för att öka chanserna att få anställning inom relevant bransch.

SFINX

SFINX är ett samarbete mellan KTH, Länsstyrelsen, Storsthlm, Järfälla och Stockholms stad och är en del av det regionala samarbetet Svenska för yrkesutbildade, Sfx . Programmet startar med intensivundervisning i svenska för att sedan, parallellt med svenskastudierna, kombineras med auskultation på kurser vid KTH. Allt i syfte att utveckla det tekniska språket och lotsa deltagarna in i sitt respektive yrkesområde. Under hela utbildningen ges SFINX-deltagarna möjlighet till vägledning och en individuell studieplan. Efter cirka tio månader finns det möjlighet att ansöka till ett mentorskapsprogram via Sveriges Ingenjörer .

SFINX, som finns i Stockholms Stad (SIFA) och i Järfälla (Järfälla Lärcentrum) erbjuder också hjälp med CV-skrivning och försök till matchning mot näringslivet.

Läs mer om Svenska för ingenjörer och arkitekter (sfx.se)

SFINX vänder sig till dig som:

  • är ingenjör eller arkitekt med utländsk akademisk examen
  • har varit i Sverige maximalt 3 år med uppehållstillstånd
  • inte har läst längre än till SVA grund (ännu ej fått betyg i SVA grund)
  • har kunskaper motsvarande Engelska 6 om du ansöker till Stockholm SIFA. Järfälla har inget specifikt krav på kunskapsnivå i engelska

SFINX erbjuder:

  • intensiva studier i svenska (du börjar på den nivå där du befinner dig, gärna från nybörjarnivå)
  • kurser i svenska upp till nivå Svenska som andraspråk, SVA3
  • auskultationer på KTH-kurser utan krav på formell behörighet i svenska
  • värdefulla kontakter i ingenjörsvärlden, till exempel genom relevanta studiebesök 
  • kunskaper om den svenska ingenjörsbranschen och svensk arbetskultur
  • Mentorskapsprogram via Sveriges ingenjörer

Ansökan

Här hittar du information om aktuella kursstarter och hur du anmäler dig (sfx.se)

Om du inte redan har en bedömning av din examen från behöver du göra en ansökan. Om du har fått din examen bedömd ska du bifoga en kopia på denna i ansökan till SFINX. Om bedömningen ännu inte är färdig fyller du i ditt ärendenummer från UHR på ansökningsblanketten till SFINX.

Kontaktpersoner

SIFA, Stockholms Intensivsvenska för akademiker, Stockholm

Om du har frågor om antagning och behörighet till SFINX på SIFA, kan du kontakta;

Anna Perez Schönning
Telefon: 08-508 35 775

Dinara Sabdenova
Telefon: 08-508 35 446
infosfx@edu.stockholm.se

Carl Stensson och Åsa Lovekrans, studievägledare
asosyv@edu.stockholm.se

Järfälla Lärcentrum

Om du har frågor om SFINX på Järfälla Lärcentrum, kontakta;
Tereza Joud, studievägledare
Telefon: 08-580 228 19
tereza.joud@jarfalla.se

KTH

Vid frågor om auskultation på KTH-kurser, kontakta;
Helen Waldur, Studie- och karriärvägledare/sfinxsamordnare
Telefon: 08-790 71 90
sfinx@kth.se

Ann-Lena Martin, sfinxsamordnare
Telefon: 08-790 62 59
sfinx@kth.se

Sfinx samarbetspartners 

Bild på logotyper Sfinx samarbetspartners vilka är: Länsstyrelsen Stockholm, KTH, Stockholms Stad, Järfälla kommun, Sveriges ingenjörer, Sfx - svenska för yrkesutbildade i Stockholms län och Storsthlm kommuner i samverkan

Läs mer 

Information in English about SFINX

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-02-10