Högre utbildningskvalitet efter UKÄ:s granskning

Efter UKÄ:s granskning hösten 2013 fick högskoleutbildningen i Kemiteknik en anmärkning på bristande kvalitet i kursen examensarbete. Det svåranalyserade omdömet har lett till ett antal förbättringar i utbildningen och utbildningen har nu fått betyget hög kvalitet från UKÄ.

– Förbättringarna har införts bit för bit under senaste året och tagits väl emot av studenterna, säger Sara Naumann, programansvarig för Kemiteknik.

Teknisk kemi

På Teknisk kemi kommer du i direkt kontakt med näringslivet och får lösa problem som baseras på aktuella samhällsfrågor.

Under första perioden på KTH har studenterna på Teknisk kemi besökt kemiingenjörer på olika företag, läst en mattekurs och en kemikurs. Under studiebesöken fick studenterna möta kemiingenjörer i deras vardag och i kemikursen har de fokuserat på grunderna i material och energiflöden i tekniska och naturliga system, vilka behövs för att bla lösa och analysera globala miljöproblem.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Utbildningsplan

Om programmet

Greenhouse Labs

Här kan unga högteknologiska och tillväxtorienterade kemirelaterade företag etablera sig under en begränsad tid. Vi erbjuder toppmoderna labb och kontor med en väl fungerande infrastruktur. Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till undervisning och forskning på Skolan för Kemivetenskap, mitt på KTH:s campus, i en miljö som främjar innovation och entreprenörskap.

Licheng Sun erhåller Arrheniusplaketten

Ahrreniusplaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.

I år tilldelas professor Licheng Sun på institutionen för Kemi Arrheniusplaketten 2014 för "sin forskning kring biomimetiska modellsystem för det aktiva centret i fotosystem II och hydrogenaser, färgämnessensiterade solceller, supramolekylär fotokemi samt fotoinducerade elektron- och energitransferprocesser".

Doktorand på CHE vann innovationspris

Martin Wåhlander är doktorand inom ytkemi och polymera nanokompositer vid skolan för Kemivetenskap, avdelningen Ytbehandlingsteknik. Han har deltagit i ett innovationsprojekt kallat ”Kite Power Energy Farm”, tillsammans med med fem doktorander från skolan för Elektro och systemteknik (EE) och har vunnit pris i KTH Innovation Idea Competition 2014 för Prototyping & User Testing.

-Projektet handlar om att utvinna energi ur vind på ett alternativt sätt genom att koppla en Power Kite (drake) till en markbaserad generator. Idén är att utvinna energi då Power kiten stiger (driver en generatorn) och sedan vinkla seglet för att lättare kunna vira in kiten utan behov av en stark dragkraft.

Bekämpar malaria med dofter

Jenny Lindh och Anna-Karin Borg-Karlsson är två forskare på avdelningen för organisk kemi har kommit nära en lösning på hur man på ytterligare ett sätt kan bekämpa malaria.

Genom att fokusera på honmyggors äggläggningsbeteende har de identifierat ett doftämne, Cedrol, som är en av dofterna honmyggorna letar efter när de ska lägga sina ägg. Med denna kunskap hoppas KTH-forskarna kunna skapa effektiva myggfällor.

Mosade oliver blir värme och el

Gör dig av med det giftiga avfallet från produktionen av olivolja samtidigt som värme och elektricitet alstras. Det låter som en lysande plan, och KTH-forskaren Carina Lagergren ser en stor potential i forskningsprojektet Biogas2PEMFC. En fullt fungerande anläggning är igång i Spanien.

Christina Moberg ny preses på KVA

Christina Moberg, professor emeritus på organisk kemi, har valts till ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien från den 1:a juli 2015. Christina efterträder då Barbara Cannon som KVA:s ordförande och främste företrädare.

- Som ny preses ser jag det som en viktig uppgift att betona den grundläggande vetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. Det finns en risk att vi i dag koncentrerar alltför mycket resurser till dagens problem och glömmer att den främsta uppgiften för den akademiska forskningen är att finna lösningar till ännu inte identifierade frågeställningar för att därmed tillgodose behoven för framtida generationer, säger Christina.

Läs mer på KVA:s sidor

Kungligt besök på CHE-skolan

HMK deltog måndagen den 8 december i seminariet "Framtidens skogsindustriella materialforskning" som arrangerades av Fiber och Polymyerteknonlogi och Wallenberg Wood Science Center.

Kalender

Till sidans topp