Lyckad introduktionsdag för nya studenter

För sjätte året i rad ordnade Kemi- och Bioskolan en mottagningsdag för höstens nya studenter. I år anslöt drygt 140 av dem till träffen på ett hotell i Täby där de mötte ett 30-tal lärare och personal från utbildningskansliet.

Syftet med dagen är att skapa gemenskap och samhörighet mellan lärare och studenter.

Teknisk kemi

På Teknisk kemi kommer du i direkt kontakt med näringslivet och får lösa problem som baseras på aktuella samhällsfrågor.

Under första perioden på KTH har studenterna på Teknisk kemi besökt kemiingenjörer på olika företag, läst en mattekurs och en kemikurs. Under studiebesöken fick studenterna möta kemiingenjörer i deras vardag och i kemikursen har de fokuserat på grunderna i material och energiflöden i tekniska och naturliga system, vilka behövs för att bla lösa och analysera globala miljöproblem.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Utbildningsplan

Om programmet

Greenhouse Labs

Här kan unga högteknologiska och tillväxtorienterade kemirelaterade företag etablera sig under en begränsad tid. Vi erbjuder toppmoderna labb och kontor med en väl fungerande infrastruktur. Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till undervisning och forskning på Skolan för Kemivetenskap, mitt på KTH:s campus, i en miljö som främjar innovation och entreprenörskap.

Skolan för kemivetenskap i framkant av mångfaldhetsarbete

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat. Skolan för kemivetenskap är en av de första skolorna att dra igång projektet.

– Vi behöver jobba på att skapa ett faktiskt inkluderande arbetssätt, både i själva arbetet och i de sociala jobbkontakterna. Det skulle inte bara de utländska doktoranderna tjäna på. Det skulle även förbättra arbetsklimatet generellt och vara ett sätt att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling, säger Mats Jonsson, vice skolchef på Skolan för kemivetenskap.

Årets kandidatexjobb

Årets kandidatexjobbare fick välja ett av de 14 spännande projekt som tillhandahölls. Projekten hade i snitt 3 studenter vardera och varit jämt fördelade bland kemiskolans tre institutioner. 11 av de 14 projekten var kopplade till olika forskningsgrupper på skolan.

Nytt för i år var företagsrelaterade pilotprojekt där tre organisationer var involverade: Nynäs, Scania och Astra-Zeneca. Genomgående tema för alla projekt var att låta studenterna omsätta sina ackumulerande förkunskaper i vetenskapligt relevanta projekt och dessa med vägledning av engagerade handledare.  Omfånget av årets projekt var brett och behandlade samhällsrelevanta frågeställningar:

Metallers yta avgör hur farliga de är

Storleken på metallpartiklar är avgörande för deras eventuella farlighet. Det har Yolanda Hedberg på CHE kunnat konstatera.

Kolfiber i framtidens batterier

Forskare vid bland annat CHE har arbetat med strukturella batterier och förbättrat dess egenskaper.

Chief Executive of Hongkong besökte Greenhouse Labs

Hongkongs Chief Executive Leung Chun-ying besökte måndagen den 12:e maj KTH och Greenhouse Labs. Syftet med besöket var främst att studera hur KTH hanterar tekniköverföringen mellan universitet/högskola och industrin.

Efter att ha träffat KTH:s rektor besökte Leung Chun-ying Greenhouse Labs där han visades runt av skolchef Mikael Lindström.

Tre av företagen på Greenhouse Labs presenterade sin forskning och berättade om hur de fungerar som länk mellan framförallt KTH och industrin.

Läs mer och se film från besöket på Hong Kongs officiella hemsida

Den fjärde generationens kärnkraft

Peter Szakalos och Jesper Ejenstams på CHE har gjort ett viktigt framsteg för att utveckla tåliga material för att bygga det som kanske kan bli framtidens kärnkraft. Deras forskning har uppmärksammats i SVT och Sveriges Radio.

Artikeln i SR: Små svenska kärnkraftverk intresserar Kanada

Artikeln på SVT: Ny effektiv kärnkraft kanske redan om tio år – men inte i Sverige

Skolan för Kemivetenskap fortsätter sin satsning på genomströmning

För tredje året i rad utlyser CHE två excellensdoktorandtjänster för studenter som tagit examen från civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap/Teknisk kemi med goda studieresultat.

Excellensdoktoranderna har möjlighet att fritt välja ämnesområde, forskargrupp eller handledare.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2014.

.

Kalender