Vätgas är bästa vägen framåt

Eldrift är vad som gäller om vi ska bryta fossilberoendet i transportsektorn.

Läs DN:s artikel

Läs mer om forskningen på Tillämpad elektrokemi

På KTH jobbar världsrekordtagare!

En forskargrupp på KTH har lyckats imitera den naturliga fotosyntesen och har skapat en rekordsnabb molekylär katalysator. Effektiva katalysatorer för oxidation av vatten kan mycket väl vara lösningen på klimatfrågan.

Miljonregn över KTH-forskare

231 miljoner kronor. Så mycket får KTH i rambidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Bland projekten som får rambidrag på återfinns Anna Finne Wistrands Design av 3D-skrivna och stickade nedbrytbara ställningar som får drygt 25 miljoner.

KTH-forskare har uppfunnit genomskinligt trä

Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara applikationer finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. En av fördelarna med KTH-forskarnas trä är att råmaterialet är både billigt och hållbart. En annan positiv aspekt är att träet har låg densitet, vilket gör materialet lätt.

– Att använda det transparenta träet som beståndsdel i solceller är klokt eftersom man då drar nytta av träets låga kostnad, tillgängligheten och att det kommer från en förnyelsebar råvara. Det blir extra viktigt då vi behöver täcka in stora ytor med solceller. Transparenta träpaneler är också användbara som fasader då genomskinligheten släpper in ljus men samtidigt inte kommer att vara så glasklara att det kommer att gå att titta in i huset. Det går dock att göra fönster av trä som det går att se igenom, om så önskas, säger Lars Berglund, professor och chef för Wallenberg Wood Science Center på KTH.

Se filmklipp om genomskinligt trä

Kalender

Till sidans topp