Den fjärde generationens kärnkraft

Peter Szakalos och Jesper Ejenstams på CHE har gjort ett viktigt framsteg för att utveckla tåliga material för att bygga det som kanske kan bli framtidens kärnkraft. Deras forskning har uppmärksammats i SVT och Sveriges Radio.

Artikeln i SR: Små svenska kärnkraftverk intresserar Kanada

Artikeln på SVT: Ny effektiv kärnkraft kanske redan om tio år – men inte i Sverige

Teknisk kemi

På Teknisk kemi kommer du i direkt kontakt med näringslivet och får lösa problem som baseras på aktuella samhällsfrågor.

Under första perioden på KTH har studenterna på Teknisk kemi besökt kemiingenjörer på olika företag, läst en mattekurs och en kemikurs. Under studiebesöken fick studenterna möta kemiingenjörer i deras vardag och i kemikursen har de fokuserat på grunderna i material och energiflöden i tekniska och naturliga system, vilka behövs för att bla lösa och analysera globala miljöproblem.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Utbildningsplan

Om programmet

Greenhouse Labs

Här kan unga högteknologiska och tillväxtorienterade kemirelaterade företag etablera sig under en begränsad tid. Vi erbjuder toppmoderna labb och kontor med en väl fungerande infrastruktur. Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till undervisning och forskning på Skolan för Kemivetenskap, mitt på KTH:s campus, i en miljö som främjar innovation och entreprenörskap.

Skolan för kemivetenskap i framkant av mångfaldhetsarbete

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat. Skolan för kemivetenskap är en av de första skolorna att dra igång projektet.

– Vi behöver jobba på att skapa ett faktiskt inkluderande arbetssätt, både i själva arbetet och i de sociala jobbkontakterna. Det skulle inte bara de utländska doktoranderna tjäna på. Det skulle även förbättra arbetsklimatet generellt och vara ett sätt att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling, säger Mats Jonsson, vice skolchef på Skolan för kemivetenskap.

Kemist - ett framtidsyrke

Tisdagen den 26 november presenterade Saco en prognosrapport kallad Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. I rapportenpresenterar Sacoförbunden prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut år 2018.

Kemistyrket bedöms där vara ett riktigt framtidsyrke pga att behovet av kemister kommer att öka, antalet som utbildas per år är relativt lågt och antalet pensionsavgångar kommer att vara relativt högt. Prognosen Saco presenterar säger att det kommer att vara liten konkurrens om kemistjobb för nyexaminerade år 2018.

I rapporten handlar sid 56-57 om kemistyrket

Skolan för Kemivetenskap fortsätter sin satsning på genomströmning

För tredje året i rad utlyser CHE två excellensdoktorandtjänster för studenter som tagit examen från civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap/Teknisk kemi med goda studieresultat.

Excellensdoktoranderna har möjlighet att fritt välja ämnesområde, forskargrupp eller handledare.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2014.

.

Läs mer här

Sommarjobb på CHE

Goda studieresultat? Ansök om att bli ”sommarstipendiat” vid skolan för Kemivetenskap och få möjlighet att sommarjobba i forskningsfronten

Prisade för solceller

Forskare vid bland annat KTH får ta emot Ingemar Croon Award för sitt arbete med kommersialisering av forskningsnära produkter för morgondagens solcellsteknik.

Kalender