Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Information om nätstudier

I våra kurser kan du arbeta i din egen takt när du själv har tid.

Våra kurser har flexibel studietakt som du kan välja när du har skaffat RCN-konto till kursen. Formell antagning och kursregistrering sker dock på det kurstillfälle du anmält dig till. Du kan alltså påbörja vissa kurser och göra prov innan kurstillfället börjar, men resultaten kommer inte registreras förrän kurstillfället startar. Se bara till att kontot och anmälan är på samma kurstillfälle. Tänk också på att om du söker studiemedel för kursen så är det viktigt att kontrollera med CSN vilka regler som gäller, t ex om du behöver läsa inom kurstillfällets veckor (ramtid).

Handledning/support

Du kan få hjälp av en mentor/lärare om du har problem med kursen eller någon uppgift. Kontaktuppgifter finns när du har loggat in till kursen. Om du har tekniska problem, till exempel problem med inloggning till kursen, kan du kontakta teknisk support: mentor@nti.se eller 08-506 375 90 (vardagar 10-12, 13-16).

Inloggning genom RCN/kurskonto

På kursernas informationssidor finns det webbformulär som du behöver fylla i för att komma åt det nätbaserade kursmaterialet. Du behöver fylla i ett formulär för varje kurs du läser.

I formuläret fyller du i dina personuppgifter. Du anger ditt användarnamn (din e-postadress) och väljer ett lösenord. Om du har läst en kurs tidigare via RCN är det viktigt att du använder samma användarnamn och lösenord. Har du glömt ditt lösenord eller vill ändra dina kontaktuppgifter så kontakta den tekniska supporten.

Det är viktigt att du väljer formuläret för det kurstillfälle som du är antagen/anmäld till. Kontakta studievägledningen om du är osäker.

När du har loggat in kommer du till första sidan som kallas Student Lounge. I Student Lounge hittar du länkar till allt kursmaterial samt prov, uppgifter, forum och kontaktuppgifter.

Student Lounge
Student Lounge

Studieplan

Börja arbeta med kursen i tid och lämna inte allt arbete till sista studieveckan, då ökar dina chanser att lyckas med dina studier. Studieplanen hjälper dig att planera din studier.

Om du klickar på "Kursveckor" i Student Lounge kan du se din studieplan. Studieplanen visar vad du förväntas göra i kursen varje vecka. När allt inom en vecka är slutfört blir den grön. Aktuell vecka är gul och passerad icke slutförda veckor är röda.

Studieplanen är ett stöd för att du ska hinna med kursens alla delar under den tid du har bestämt att du ska läsa kursen på. Väntar du på rättning av en lärare eller får någon vecka röd är det inga problem. Känner du att du vill ändra i studieplanen kan du kontakta den tekniska supporten/mentorerna.