Till innehåll på sidan

Liften

Liften är ett program som hjälper företag att identifiera utvecklings­behov och hitta lösningar på utmaningar i verksamheten. Projektets övergripande syfte är att koppla samman företag med stödstrukturer inom det svenska innovations- och främjarsystemet.

Liften är ett kostnadsfritt program riktat till små och medelstora tillverkande företag där KTH Leancentrum tillsammans med Södertälje Science Park  (SSCP) och Stiftelsen Svensk Industridesign  (SVID) erbjuder hjälp med att identifiera och driva utvecklingsmöjligheter utifrån företagens individuella utmaningar eller utvecklingsidéer.

Exempelvis kan Liften hjälpa till med detaljplanering av produktionsytor, genomlysning av digitaliseringsbehov, flödes- och förbättringsanalys för produktion, implementering av LEAN-metodiken 5S, analys av potentiellt nytt marknadssegment, implementera processorienterat produktionsflöde, omsätta omvärldsanalys i praktiken, utarbetande av hållbarhetsplan, plan för internationalisering pch produktions- och användarfokuserad produktveckling.

 Är ni ett tillverkande företag som är intresserade att utveckla era affärsidéer?
Läs mer om Liften - hållbar affärs­utveckling

Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2024-02-21