Fastighetsinvesterares strategiska beslutsfattande

Sigrid Katzler har i sin avhandling studerat fastighetsinvesterares strategiska beslutsfattande på olika nivåer. Hennes forskning visar bl.a. att potentialen för riskspridning mellan indirekta och direkta fastighetstillgångar är begränsad och att diversifiering över fastighetstyp är en bättre strategi för den svenska fastighetsportföljen än att diversifiera över regioner.

Sigrid Katzler (Foto: KTH)

Vad handlar avhandlingen om?

Avhandlingen behandlar fastighetsinvesterares strategiska beslutsfattande på olika nivåer. I fyra artiklar analyseras allokeringsbeslut inom den blandade tillgångsportföljen (aktier, obligationer, direkta och indirekta fastighetsinvesteringar), och inom fastighetsportföljen. Även frågan om vilken påverkan outsourcing av fastighetsförvaltningstjänster har på fastighetens driftnetto undersöks.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Det är komplexa frågor av stor vikt för fastighetsinvesterare.

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten är att indirekta fastighetstillgångar blivit mer integrerade med direkta fastighetstillgångar och aktier över tid. Samvariationen med obligationer däremot verkar ha minskat vilket ökar möjligheterna till riskspridning inom tillgångsportföljen. Potentialen för riskspridning mellan indirekta och direkta fastighetstillgångar är begränsad och finns bara under den allra senaste tidsperioden i studien.

När olika strategier för riskspridning inom fastighetsportföljen jämförs framgår det att diversifiering över fastighetstyp är en bättre strategi för den svenska fastighetsportföljen än att diversifiera över regioner. Med hjälp av multipel regressionsanalys har effekterna av att lägga ut förvaltningstjänster på entreprenad testats för institutionella investerare och fastighetsbolag på den svenska kontorsmarknaden. Resultaten är inte entydiga, men det verkar som om outsourcing av fastighetsförvaltningstjänster har begränsad möjlighet att öka driftnettot för institutionella investerare och fastighetsbolag.

Var det något som överraskade dig?

Att outsourcing av förvaltningstjänster har begränsad möjlighet att öka driftnettot för institutionella investerare och fastighetsbolag. Jag hoppas få möjlighet att undersöka frågan ytterligare.

 Vem har nytta av dina resultat?

Främst stora fastighetsinvesterare som pensionsfonder, försäkringsbolag och stora fastighetsbolag.

Vad ska du göra nu?

Jag vill fortsätta forska och söker finansiering. I övrigt är jag verksamhetsansvarig för KTH Bostad 2.0 , ett stort forskningsprojekt om framtidens bostadsmarknad som finansieras av företag och organisationer i fastighetsbranschen.

Sigrid Katzler disputerade i juni 2017 med avhandlingen Improving strategic decisions for real estate investors - perspectives on allocation and management i ämnet Fastighetsekonomi.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19