Till innehåll på sidan

Är hållbarhetsfrågorna med från detaljplan till bygglov?

KTH Bostad 2.0 frukostseminarium

Tid: Fr 2022-04-29 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Eva Liedholm Johnsson, Jenny Paulsson, Peter Brokking, Svante Guterstam

Exportera till kalender

Hållbarhetsfrågor får en allt mer framträdande plats i detaljplaner. I praktiken förekommer det dock att flera av de ambitioner och åtgärder som diskuterades i planprocessen inte genomförs. Vid seminariet diskuteras möjliga förklaringar till detta. Det kan bl a kopplas till regelverket och till hur arbetet med plan- och bygglovsdokument organiseras inom kommunen men också till de olika roller och kompetenser som finns inom organisationen.

Moderator är professor Mats Wilhemssson

Anmälan sker på KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla | KTH
Länk till zoom skickas ut till anmälda dagen före seminariet.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-04-26