Till innehåll på sidan

Effekter av interventioner i staden

KTH Bostad 2.0 frukostseminarium

Tid: Fr 2022-04-01 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: Daniel Koch, Mats Wilhelmsson och Lukas Ljungqvist

Exportera till kalender

Projektet utvärderar specifika stadsutvecklingsprojekts inverkan på sin omgivning och på en större stadskontext.
Denna inverkan mäts genom förändringar i fastighetspriser; öppettider; gatunivåaktiviteter; demografisk sammansättning; den fysiska stadsmiljön; och andra aspekter för att förstå inverkan på stadslivet och det offentliga rummet. Utvärderingen sker med en kritisk blick: förändringar kan leda till både positiva och negativa effekter för staden och dess invånare, och både påverkan och upplevelse kan skilja sig mellan grupper och
individer.

Daniel Koch och professor Mats Wilhelmsson, båda från KTH diskuterar sin forskning tillsamman med Lukas Ljungqvist från Stockholms Stad. Moderator är docent Cecilia Hermansson, KTH. 

Anmälan ser på KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla | KTH

Länk skickas ut dagen innan frukostseminariet till anmälda deltagare. 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-03-28