Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sensorbaserad utvärdering av broars verkningssätt, tillstånd och skador

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt.

Tid: To 2021-10-28 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Raied Karoumi och John Leander

Exportera till kalender

Raied Karoumi
Raied Karoumi

Anmäl dig till 2021-10-28

En hållbar förvaltning av transportinfrastruktur kräver nya metoder för

John Leander
John Leander

bedömning av det fysiska tillståndet. Utdömda broar kan räddas med sensorer och intelligenta rutiner för utvärdering av lasteffekt och bärförmåga. Modern mätteknik och Sakernas Internet (IoT) erbjuder tekniska lösningar som gör det enkelt att mäta och att generera stora mängder data. Å andra sidan går det inte att mäta de kvalitativa mått som används för att beskriva en bros fysiska tillstånd som bärförmåga, återstående livslängd, säkerhet eller komfort.

Forskningen på KTH Brobyggnad är inriktad på utnyttjandet av sensorbaserad informationsinsamling för att skapa ett användbart beslutsunderlag för broförvaltaren. Det omfattar en kombination av mätteknik, datainsamling och – med fokus på – analys för beslutsstöd. Det senare omfattar rutiner för att hantera stora datamängder för att göra bedömningar av återstående livslängd och maskininlärning för att detektera tecken på avvikande beteende.

Under presentationen kommer såväl de teoretiska delarna av forskningen som praktiska exempel på instrumenterade broar visas.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-08-30