Till innehåll på sidan

Vad driver hyresgästers sopsortering i bostadsfastigheter?

Tid: Fr 2022-01-21 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: Ronja Kirsche, Misse Wester och Agnieszka Zalejska Jonsson

Exportera till kalender

Återvinning är en av de aktiviteter där enskilda hushåll förväntas kunna bidra positivt till ökad hållbarhet. Vi vet från tidigare forskning att oron för klimatförändringar är hög inom gruppen unga. Det verkar
också finnas ett gap mellan oro för miljön och upplevelsen av vad som är möjligt för den enskilda att göra. Vid frukostseminariet redovisas en studie av faktorer som kan ha påverkan på hyresgästers val att sortera sina hushållssopor: attityder, personliga normer, sociala normer, beteendekontroll och bekvämlighet.

Länk till frukostseminariet delas ut efter anmälan. Anmälan sker på  KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla | KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-01-17