Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Environmental Humanities Laboratory (EHL)

KTH Environmental Humanities Laboratory är en del av Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö .

Vi är verksamma inom ett av de mest dynamiska områdena inom humanvetenskapen, där vi kombinerar metoder och teorier från flera humanistiska discipliner - historiska, estetiska, visuella, antropologiska, etc. - med problem och frågor av hög relevans för samhället. På vår engelska huvudsida finns mer information om oss, våra pågående projekt och podcasts samt om våra kommande evenamang, som till exempel den populära Archipelago Lecture-serien.