Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sustainable Finance Lab (SFL)

Det är bråttom att transformera finansmarknader så att de understödjer social och miljömässig hållbarhet. Vi tror att detta kräver ett angrepssätt som ligger bortom traditionell finansmarknadsforskning, eftersom vi annars riskerar att förvänta oss förändring, utan att faktiskt få det. Verklig förändring kräver att många vetenskapsområden, praktik och policy samverkar för att överbrygga skiljelinjer och dra nytta av varandra för att skapa finansmarknader som leder till hållbarhet. Sustainable Finance Lab (SFL) kan göra det.

SFL fokuserar initialt på 4 forskningsteman

1) Vetenskapligt baserat effektutvärdering

2) Nytänkande om risk och möjligheter

3) Hållbarhetsnormer och policies

4) Transformation, teknologi, och innovation

Forskning inom dessa teman kommer att möjliggöra för finansmarknadsföretag att både undvika att ‘göra skada’ och att istället ‘göra gott’ och transformera genom innovation.

Den övergripande ambitionen för SFL är att åstadkomma verklig förändring och utveckling mot ökad social och miljömässig hållbarhet, både i Sverige och internationellt. SFL är ett konsortium av 6 universitet/forskningsinstitut som bidrar med ledande hållbarhetsforskare som enas för att skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader i Sverige och världen.

Centrumets parter utgörs av:

KTH, Stockholms universitet – Stockholm Resilience Center, Kungliga Vetenskapsakademien – Global Economic Dynamics and the Biosphere, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholm School of Economics Institute for Research, Lunarway, Sue Ellen Investments, AP7, Riksbanken, Svenska kyrkan, Dreams, World Savings Banks Organization, Nordic ecolabelling (svanen), Nordic Credit Rating, Sparbankernas Riksförbund, Swedfund, Fondbolagens förening, Fair finance guide, WWF Världsnaturfonden, Danske Bank, Planethon, Swedbank, Folksam, Öhman, Nasdaq, Stockholm Exergi, Skanska samt Akademiska Hus.

Kontakt