Välkommen till Avdelningen för filosofi

Avdelningen för filosofi bedriver forskning, utbildning och forskarutbildning inom många av filosofins grenar, men framför allt sådan filosofi som anknyter till tekniken och dess användning i samhället.

Några viktiga forskningsområden vid avdelningen:

  • Teknikfilosofi
  • Teknikens etik
  • Bioteknologins etik
  • Beslutsteori
  • Riskfilosofi
  • Logik
  • Vetenskapsfilosofi

Avdelningen för filosofi har funnits på KTH sedan 1999. Vi ingår i . Våra lokaler ligger på Teknikringen 76 plan 3 och 5 på KTH:s huvudcampus.

Kalender

Studentwebb

På Studentwebben finner du information om KTH:s alla kurser, med länkar till kursplaner, schema, och så vidare.

Till studenter

Doktorander ansöker om Vetenskapsteori och forskningsmetodik kurser här.

Om du har några frågor om våra TaMoS-kurser (vetenskapsteori och metodik), skicka e-post till tamos.courses@abe.kth.se