Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger dekanen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan.

Ledningsgruppen sammanträder normalt en tisdag i månaden kl 13 - 15.

Ledamöter

Mats Wilhelmsson, professor/ vice skolchef 087909225

Mats Wilhelmsson deltar också i egenskap av föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Johanna Stellan, administrativ chef 087908665
Anders Johansson, prodekan, prefekt, gästprof. 087908428
Tina Karrbom Gustavsson, universitetslektor 087908799
Tor Sandqvist, universitetslektor 087909529
Johan L Silfwerbrand, prefekt 087908033

Johan Silfwerbrand deltar också i egenskap av samverkansansvarig på skolan.

Studeranderepresentanter:
 

Elvira Frickner
Amanda Sterner Nordin och Mikael Grönkvist (suppleanter)

Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413
Jeanette Ekberg, ekonomi ansvarig 087907379

Grundutbildningsansvariga

Forskarutbildningsansvarig

Sven Ove Hansson, professor 087909564


Sekreterare

Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409

Adjungerade

Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674
Maria Hult, informatör/kommunikatör 087909416
Till sidans topp