Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger dekanen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan.

Ledningsgruppen sammanträder normalt en onsdag i månaden kl 13 - 15.

Ledamöter

Mats Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson, professor/ vice skolchef 087909225

Mats Wilhelmsson deltar också i egenskap av föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Johanna Stellan
Johanna Stellan, administrativ chef 087908665
Helena Mattsson
Helena Mattsson, universitetslektor, prefekt 087906061
Inga-Lill Söderberg
Inga-Lill Söderberg, forskare/centrumföreståndare 087907406
John Cantwell
John Cantwell, professor 087909208
Johan L Silfwerbrand
Johan L Silfwerbrand, prefekt 087908033

Studeranderepresentanter:

Elvira Frickner

Wesam T. S. Jarjes (Suppleant)

Doktorandrepresentant - Vakant

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413
Jeanette Ekberg
Jeanette Ekberg, ekonomiansvarig 087907379

Grundutbildningsansvariga

Forskarutbildningsansvarig

Sven Ove Hansson
Sven Ove Hansson, professor 087909564


Sekreterare

Sara Borgvall
Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409

Adjungerade

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674
Josefin Backman
Josefin Backman, Kommunikationsansvarig 087909416
DEANS OFFICE
Till sidans topp