Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger dekanen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan.

Ledningsgrupen sammaträder normalt varannan tisdag kl 13 - 15.

Ledamöter

Mats Wilhelmsson, professor/ vice skolchef 087909225
Johanna Stellan, administrativ chef 087908665
Anders Johansson, prodekan, prefekt, gästprof. 087908428
Tina Karrbom Gustavsson, universitetslektor 087908799
Tor Sandqvist, universitetslektor 087909529
Johan L Silfwerbrand, prefekt 087908033

Emma Bergqvist Studeranderepresentant

Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413
Jeanette Ekberg, ekonomi ansvarig 087907379

Grundutbildningsansvariga

Forskarutbildningsansvarig

Sven Ove Hansson, avdelningsföreståndare 087909564


Sekreterare

Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409

Adjungerade

Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674
Maria Hult, informatör/kommunikatör 087909416

Samverkansansvarig

Föreståndare Centrum för hållbart samhällsbyggande

Till sidans topp