Centrum för Framtida stadsrum tilldelade European Business Award

Publicerad 2017-03-22

Centrum för framtida stadsrum har tlldelats priset: Ones to watch: European Business Awards 2017 från Corporate Vision Magazine.

I månadens tidning finns en artikel om centrumet (sidan 102-103): CV Magazine March 2017 [engelska]

Till sidans topp