Till innehåll på sidan

Eftertraktade ingenjörer får jobb – flest i konsultbranschen

Publicerad 2007-10-10

En tredjedel av alla nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer och högskole¬ingenjörer från KTH arbetar som konsulter. Examensarbetet är den främsta inkörsporten till jobben. Hela 98 procent har arbete ett par år efter examen. Det visar KTHs första karriärrapport.

– Vi vill vara säkra på att våra studenter får bra jobb. Dessutom är det viktigt att vi knyter kontakter med våra unga alumner och med företagen. Det kan resultera i fler gästföreläsare från näringslivet, mer projektarbeten och fler praktikfall, säger Eric Giertz, vice rektor på KTH och chef för Näringslivssamverkan.

Rapporten omfattar utexaminerade från åren 2004 och 2005 och visar att mer än 40 procent har fått arbete redan före examen. Ytterligare 30 procent är anställda inom tre månader efter examen. Bara två procent av de tillfrågade har inte etablerat sig på arbetsmarknaden. En del har frivilligt valt en annan väg.

– Examensarbetet är en viktig entrébiljett till arbetslivet. Var fjärde civilingenjör och var sjätte högskoleingenjör fick sitt första arbete via examensarbetet. Mot den bakgrunden finns det anledning att inte bara slå vakt om de näringslivsanknutna examensarbetena i våra ingenjörsutbildningar, utan även undersöka hur de kan utvecklas och förädlas, säger Eric Giertz.

Nästan fyra femtedelar av studenterna skulle med säkerhet välja KTH igen om de skulle välja högskola eller universitet i dag. Cirka tio procent av de tillfrågade har svarat att de har en chefsposition redan två år efter examen. Nästan hälften leder andra i sitt arbete. Enligt Veckans Affärers genomgång – för något år sedan – ¬kommer fler av börsens VDar från KTH, än från något annat lärosäte.

Birgitta Björkskär

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-10-10