Till innehåll på sidan
FN:s globala mål för hållbar utveckling står i centrum när KTH och Times Higher Education anordnar en vetenskaplig konferens i april 2020. (Foto: FN)

Innovationskonferens som inspirerar

Publicerad 2019-11-22

Hur skapar man ett framgångsrikt innovationsklimat? Hur påverkar världens lärosäten samhällsutvecklingen i hållbar riktning? Det är några av frågorna som ska diskuteras på en stor konferens på KTH nästa år.

Stefan Östlund, vicerektor.

Uppdaterat: Konferensen skjuts upp med anledning av det nya coronaviruset.

Konferensen, THE Innovation and Impact Summit , initierad av rankinginstitutet Times Higher Education, bjuder in universitetsledningar, företag, finansiärer och experter inom innovation och global utveckling.

Syftet är att utbyta idéer och erfarenheter kring lärosätens möjligheter att bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna, definierade av FN:s 17 utvecklingsmål.

Frågorna på konferensen kretsar kring betydelsen av en god innovationskultur. Hur kan ett ekosystem för innovationer utvecklas på bästa sätt i syfte att främja en hållbar utveckling: vilka aktörer är med i innovationsprocessen, hur ser resurser och samarbetsformer ut?

Platta organisationer

KTH vill lyfta fram svensk innovationskraft, säger Stefan Östlund , vicerektor för globala relationer.

– Vad är det som gör att Sverige och andra länder i vår närhet är så framgångsrika med att skapa innovationer med världsrykte? Vi är inte störst eller har mest resurser men lyckas ändå. Kanske för att vi är duktiga på att ta hand om talanger och få dem att växa, säger han och fortsätter:

– Vi har ett otvunget sätt att samarbeta med beslutsfattare, politiker och näringsliv – platta, icke-hierarkiska organisationer bidrar till en gynnsam, kreativ miljö.

Konferensdeltagarna kommer genom studiebesök och föreläsningar kunna ta del av hur svenska storföretag som Scania, Ericsson, H&M och Ikea arbetar med hållbarhetsfrågor och utvecklar verksamhet tillsammans med akademin.

Frågor om social hållbarhet kommer att diskuteras utifrån de nordiska ländernas arbete inom områden som jämställdhet, mångfald och inkluderande samhällen.

– Det kan handla om hur trygg du är under processen att utveckla en innovation. Hur ser de ekonomiska villkoren ut? Är du alltför trygg kanske du tappar motivation vid motgångar, och omvänt: är du för otrygg finns risken att du inte törs eller kan fokusera tillräckligt på innovationen.

Integrera hållbarhet

Ett mål för konferensen, som går av stapeln 22-24 april nästa år, är att fördjupa diskussionen om universitetens samhällspåverkan och inspirera fler att utveckla strategier för nya processer och samarbetsmodeller. Stefan Östlund hoppas på nya förslag, idéer och goda exempel på hur lärosätens forskning och innovationsarbete kan påverka samhällsutvecklingen.

– Hur kan vi bli bättre på att integrera hållbara utvecklingsmål i vår forskning så att de verkligen implementeras och blir något som forskare använder i sin vardag? Hur har de lärosäten gjort som lyckats med detta?

Times Higher Education (THE) som arrangerar konferensen tillsammans med KTH, arbetar med att utvärdera universitet genom analys och bedömning. Störst uppmärksamhet har deras rankingar. Tidigare i år släppte de för första gången en ranking av universitetens samhällspåverkan baserat på FN:s globala mål för hållbar utveckling. KTH fick en framskjuten placering som världens sjunde främsta.

Nästa års rankingresultat offentliggörs på konferensens öppningsdag. Stefan Östlund ser fram emot en diskussion om hur THE:s mätmetod fungerar.

– Hur kan man mäta och värdera på rätt sätt och hur kan man som lärosäte få genomslag för sitt hållbarhetsarbete i rankingen? Det är nog många intresserade av att veta.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-11-22