Partikelräknare från KTH på rymdfärjan Atlantis

Publicerad 2007-12-04

När rymdfärjan Atlantis lyfter mot rymdstationen ISS den 6 december finns en strålningsmätare från KTH ombord. En fransk astronaut ska mäta hur den kosmiska strålningen varierar i den europeiska laboratoriemodulen Columbus som Atlantis levererar till ISS. Mätvärdena ska användas för att öka intresset för rymden och kosmisk strålning hos skolelever.

Idén om mätaren, och att använda resultaten för att åskådliggöra den kosmiska strålningen på rymdstationen, uppkom i samråd mellan bland andra Christer Fuglesang, numera affilierad professor vid KTH och Mark Pearce, professor vid avdelningen för partikel- och astropartikelfysik på KTH.

Projektet har också en koppling till Christer Fuglesangs forskning på KTH, där han med hjälp av datorsimuleringar har studerat de förväntade strålningsnivåerna inne i Columbus.

Strålningsmätaren Particle Flux Demonstrator – i vardagslag kallad Fluxen – är en relativt enkel konstruktion. Ett instrument för utbildningssyfte, inte ett forskningsinstrument, betonar Mark Pearce som byggde Fluxen tillsammans med några kollegor. Den har bekostats av Rymdstyrelsen, och har gjorts i ordning inför rymdresan i samarbete med tekniker på ESA (European Space Agency).

KTH kommer under nästa år att demonstrera en kopia av den uppsända Fluxen på Vetenskapens Hus, där skolklasser kan jämföra sina egna strålningsvärden på jorden med strålningsvärdena från rymdstationen. I ett projekt tillsammans med Rymdstyrelsen kommer Fluxen-kopian sedan att resa vidare ut på skolor i Sverige under hösten 2008.

– Möjligheten att jämföra mätvärden för strålningsnivåer och strålningsegenskaper från rymden med mätvärden vid jordens yta är en bra ingång till en diskussion om orsaken till skillnader och likheter i strålning på olika platser. Vi hoppas på ett stort intresse och att även Science Centers och fler skolor i Norden i förlängningen kommer att kunna använda filmen om Fluxen i sin undervisning om kosmisk strålning, säger Mark Pearce.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-04