Till innehåll på sidan

Pernilla leder digital innovation med ödmjukhet och mod

Porträttbild av Pernilla Thessén.
Publicerad 2021-11-18

Med en studiebakgrund i statsvetenskap, bioteknik och ekonomi guidar Pernilla Thessén ingenjörskonsulter in i den digitala tidsåldern. Sedan i slutet av sommaren axlar hon rollen som Head of Strategy and Innovation på AFRY X.

Våren 2021 prisades Pernilla Thessén för sitt tillitsfulla ledarskap med Guldhuset, ett årligt pris som delas ut till en framgångsrik ung ledare inom samhällsbyggnad. Själv beskriver hon öppenhet och ödmjukhet som utmärkande för hennes ledarskap.

– Jag tror på att vara sitt hela jag. Jag vill att mina medarbetare ska våga argumentera och berätta när de inte håller med eller inte förstår.

Pernilla Thessén förklarar att som ung ledare är det lättare att vara orädd och ifrågasätta den nuvarande ordningen.

– Mitt tips till framtida unga ledare är att våga. Ledarskap är ”learning by doing”, du behöver inte ha koll på allt. Huvudsaken är att du lär dig och utvecklas ihop med medarbetarna.

Driver digital acceleration

I sin nuvarande roll leder Pernilla Thessén ett team som driver en innovationsagenda för AFRY X, bolagets nya digitala accelerator och division. Fokus är på att skapa digital transformation och nya affärsmodeller för att utveckla konsultaffären.

– För kunderna ligger värdet i att vi optimerar verksamheten. Vi kan lösa fler och mer komplexa problem. Det handlar om allt från automatisering av fabriker till mobilitetslösningar i städer som transformation av kollektivtrafik.

Pernilla Thessén framför Norrskens ingång.

Pernilla Thessén har erfarenhet av att ha jobbat på olika nivåer i organisationer, från konsult till att ha suttit i koncernledningen på Tyréns.

– Det är min styrka, att jag har en god förståelse för hur strategier implementeras och exekveras i verksamheten. För att bära en strategisk insikt på ledningsnivå genom hela organisationen förutsätter det att jag som ledare kan beskriva riktning och logik som folk vill vara del av. För det är i det dagliga arbetet som slagen avgörs – på säljmöten eller under produktionsutveckling.

Ingenjörskonstens samhällspåverkan

Pernilla Thessén är fjärde generationens KTH:are, hennes mammas morfar Harry Albihn tog examen inom Elektroteknik 1903.

– Ingenjörskonstens påverkan på samhället har alltid diskuterats hemma. Den tekniska utvecklingen har till stor del drivits av ingenjörer. Viljan att flytta fram gränser är en stark kraft och ingenjörskunskaper blir viktigare med dagens samhällsutmaningar vars komplexitet kräver teknisk förståelse och lösningar. Det rör allt från hållbarhetsfrågor till sociala frågor om bostadsmarknaden och arbetstillfällen.

Förutom studier i bioteknik från KTH har Pernilla Thessén studerat statsvetenskap och ekonomi. Hon har ett stort intresse för samhällsutveckling och de olika ämneskunskaperna hjälper henne att sätta ihop en karta i huvudet.  

– Fördelen med att studera tvärdisciplinärt är att man får en förståelse för olika tankemodeller, kan hålla fler perspektiv i huvudet parallellt samt får fler verktyg för problemlösning.

Under masterstudierna i teknologi och policy på MIT fick Pernilla Thessén med sig en förmåga att problematisera kring teknisk utveckling.

– Det finns en allmänt utbredd syn på teknikutveckling som deterministisk, som om det vore naturlagar. Eftersom det är människan som driver teknisk utveckling innebär det perspektivet ett problem för samhällets förmåga att ta ägarskap över utvecklingen. Både stater och det privata näringslivet har ansvar att styra teknikens riktning för att äga framtiden och lämna efter en hållbar värld till nästa generation. 

Text: Nicky Rosenberg
Foto: AFRY

Pernilla Thessén

Ålder: 35
Utbildning: MSc i Technology and Policy från MIT, BSc i Bioteknik från KTH och BSocSc i Statsvetenskap från Stockholms universitet
Gör: Head of Strategy and Innovation på AFRY X
Familj: Gift och har två barn, fyra och sju år gamla
Fritidsintressen: Springa, resa, trädgårdsarbete och läsa
Drivkrafter: ”Driva förändring och transformation med ledorden inkludering och öppenhet. Våga testa nya idéer.”
Framtidsvisioner: ”Jobba på med AFRY:s digitala resa och även fortsätta med den typen av strategiarbete i framtiden, det kommer att behövas. Det vore även kul att göra något akademiskt och förkovra mig inom ett ämne. Kanske forskning eller en MBA.”

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-11-18