Till innehåll på sidan

Rejält tillskott i kassan för superplastföretag

NYHET

Publicerad 2013-03-12

Nu står det klart att uppstickarna Mercene Labs AB, som står bakom en superplast med stor framtidspotential, får ta emot 2013 års Ingemar Croon Award. Förutom äran får Mercene Labs 2 miljoner kronor och en möjlighet att ta plats i KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs. Enligt företagets vd Fredrik Carlborg så är priset mycket betydelsefullt för Mercene Labs.

Mercene Labs vd Fredrik Carlborg (t.v.) och Tommy Haraldsson, teknikchef på bolaget.
Mercene Labs vd Fredrik Carlborg (t.v.) och Tommy Haraldsson, teknikchef på bolaget.

– Ingemar Croon Award betyder jättemycket för oss. Det gör att vi kan anställa fler personer och låta företaget växa. Vi har idag ett koncept och nu kan vi ta det till nästa nivå med prototyper. Priset och pengarna innebär också att vi kan testa systematiskt mot tänkbara marknader, säger Fredrik Carlborg, vd på Mercene Labs.

Förutom 2 miljoner kronor innebär Ingemar Croon Award också att Mercene Labs ges möjlighet att ta plats i KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs, något Fredrik Carlborg är mycket positivt till.

– Det kommer att ge oss närhet till andra startupföretag inom liknande verksamhetsområden. Det är en innovativ och bra miljö och ger oss ett bra kontaktnät. Vi ska inte heller glömma alla toppmoderna och fina lab, säger Fredrik Carlborg.

Han forsätter med att berätta om företagets produkt.

– Vi utvecklar ett fast, torrt och formbart plastmaterial som möjliggör användandet av kraftfull epoxykemi i helt nya tillämpningar. Först kan du forma materialet som du vill, för att sedan aktivera epoxin för stark bindning till underlaget. Man kan kalla det en materialplattform och en utveckling av epoxylimmet, säger Fredrik Carlborg.

Materialet vänder sig enligt Fredrik Carlborg till marknader som har att göra med integration av heterogena material. Typiska tillämpningar finns inom elektronikindustrin för att exempelvis paketera komponenter. Där integreras ofta mikromönstrade plastdetaljer som limmas fast på ett kiselsubstrat, vilket är svårt rent processmässigt.

– Med vårt material så får man en plastdetalj med rätt form och egenskaper men som har limmet inbyggt i själva plasten. På så sätt bidrar vårt material till snabbare och billigare processer. En tänkbar tillämpning är LED:ar där en plastlins enkelt fästs på en diod utan att använda något flytande lim. Det gör att det går att spara ett helt processteg, du slipper limma fast LED-linsen på komponenten. Så inkapsling av mikroelektronikkomponenter är en nisch bland flera, säger företagets teknikchef Tommy Haraldsson.

Målet för Mercene Labs är att bli ett tillverkande företag och Fredrik Carlborg berättar att företaget redan har kontakt med stora spelare inom flera olika branscher där materialplattformen löser viktiga, olösta problem.

Mercene Labs AB, som är en avknoppning från avdelningen för mikro- och nanosystem (MST) vid KTH, tilldelas Ingemar Croon Award med följande motivering:

Grundarna till företaget har genom sin forskning vid KTH utvecklat en ny typ av teknologiplattform inom polymera material. Teknologin bygger på kommersiellt tillgängliga byggstenar, som genom unika kombinationer av olika polymerisationsprocesser kan generera egenskaper som ger fördelar inom många olika användningsområden. Teamet bakom företaget har identifierat flera applikationer med mycket stor internationell potential och har redan etablerat lovande kontakter med potentiella kunder. Ingemar Croon Award underlättar för bolaget att säkerställa ett kommersiellt genombrott och genom teamets tydliga ambition att utveckla Mercene Labs till ett framgångsrikt tillväxtföretag, kommer bolaget också att kunna bidra till den dynamiska utvecklingsmiljön i Greenhouse Labs.

Bakgrundsfakta, Ingemar Croon Award:

Genom en donation om 10 miljoner kronor inrättades 2012 Ingemar Croon Award vid KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs. Priset har namngets efter Ingemar Croon, tidigare docent och industriprofessor vid KTH. Den årliga vinnaren av Ingemar Croon Award tilldelas 2 miljoner kronor som ger en unik möjlighet för unga lovande företag att genom finansiellt stöd utveckla sin affärsidé i ett tidigt skede.

Mercene Labs AB får kontinuerligt affärsutvecklingsstöd genom affärsinkubatorn och KTH-partnern STING (Stockholm Innovation & Growth).

För mer information, kontakta Fredrik Carlborg på 070 - 543 01 65 / fredrik.carlborg@mercenelabs.com, Tessie Borg (Greenhouse Labs föreståndare) på 08 - 790 82 46 / tessie@kth.se eller Mikael Lindström (dekan på Skolan för Kemivetenskap vid KTH) på 070 - 373 90 93 eller mil@kth.se.

Peter Larsson