Samarbete för effektivare produktion

Publicerad 2007-12-03

KTH samarbetar med Scania och Nova Högskolecentrum i Oskarshamn för att utveckla den japanska modellen för produktion, lean production, i svenskt företagande, uppger lokaltidningen Nyheterna. Projektet är ettårigt och målet är effektivare produktion.

Förutom KTH, Scania och Nova Högskolecentrum deltar även ABB, BT Products, Saab Aerostructure och Volvo CE i projektet ”Världsklassproduktion i Sverige – Lean på svenska”. Företagen hade nyligen en kick-off på KTH och räknar med att träffas och diskutera varannan månad under ett års tid. Diskussionerna ska leda till en sammanställning över hur lean production kan användas i Sverige på ett effektivt sätt.

Kortfattat handlar lean production om kundfokus, standardisering och ständiga förbättringar, samt att material, delar och produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt – ”Just-in-Time”. Det första företaget som införde modellen var japanska Toyota, varför den ofta kallas för Toyota-modellen.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-03