Till innehåll på sidan

Studieplatser

KTH Biblioteket är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. Vissa av våra tjänster är endast för studenter och anställda på KTH, men alla är välkomna att besöka våra bibliotek och studera i våra vackra lokaler.

Huvudbiblioteket på KTH Campus erbjuder många olika studieplatser så du kan välja vad som passar dig. De flesta studieplatser är utrustade med eluttag för bärbara datorer. 

Vårt bibliotek är en populär studieplats. Behöver du lämna din plats för en kort stund så kan du använda våra p-skivor för att reservera din plats (max 1 timme). Du kan också se besöksläget i realtid  för att se var det finns lediga platser. 

Tänk på att det råder matförbud i hela biblioteket förutom i Entréhallen. Dryck med lock är okej.

Ta del av bibliotekets besöksregler

Tysta studieplatser

Du hittar tysta, enskilda studieplatser i Norra galleriet och Ångdomen.

Studieplatser
Några av de tysta studieplatser som finns i Norra galleriet. Foto: Fredrik Persson.
Ångdomen
Läsesalen Ångdomen tillhandahåller många tysta studieplatser. Notera att Ångdomen ibland är bokad för evenemang eller undervisning. Foto: Fredrik Persson.

Grupparbetsplatser

Vi har många olika slags grupparbetsplatser i biblioteket. Du hittar dem i Bibliotekshallen, rummet Newton, Öppna magasinet, Södra och Sydöstra galleriet, Arkaden, Entréhallen samt i lediga övningssalar.

Grupprum 

Du som är KTH-student kan boka ett av bibliotekets tolv grupprum, eller använda ett av våra tre drop-in-grupprum som finns bakom Ångdomen.  

Boka grupprum på KTH Biblioteket

Studera i lediga övningssalar

På biblioteket finns övningssalar och datorsalar som ibland är bokade för undervisning. När salarna är lediga är studenter välkomna att sitta i salarna och studera. Du kan se i bokningssystemet TimeEdit  när salarna är bokade. Utanför salarna finns också en QR-kod som leder till schemat. 

Det gäller dessa salar: 

  • Lavoisier
  • Lallerstedt
  • Maxwell (datorsal)
  • Rinman
  • Hjärne
  • Salongen

Södertälje

I Södertälje finns studieplatser i anslutning till biblioteket.

På biblioteket i Södertälje hittar du många av våra kursböcker. Det går också bra att boka en talboksintroduktion i Södertälje.

För mer info om studieplatser utanför biblioteket, se sidan Studieplatser och grupprum .

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-05-16