Till innehåll på sidan

Besöksregler på KTH Biblioteket

Biblioteket är en arbetsplats för studenter, besökare och anställda. Syftet med besöksreglerna är att få en så god arbetsmiljö som möjligt för oss alla.

Trygg studiemiljö

Bibliotekshallen

På KTH Biblioteket är vi måna om att erbjuda en studiemiljö som är lugn och trygg. Vi ber dig därför att tänka på att du är en del av andras studiemiljö när du besöker oss. Om du upplever att din studiero blir störd eller om du ser någon störa andra besökare så påpeka detta för vederbörande eller kontakta bibliotekets personal.

Ofredande, hot eller våld får under inga omständigheter förekomma. KTH:s larmnummer är 08-790 9900. I en akut situation ring SOS Alarm 112.

Mer information om larmnummer för KTH

Som biblioteksbesökare förbinder du dig att följa nedanstående regler:

  • I hela biblioteket ska du använda en lågmäld samtalston och mobilen ska vara inställd på ljudlöst. I tysta utrymmen gäller dessutom att du inte får prata, mobil ska vara helt avslagen och dator får endast användas för läsning – ljudet ska vara avslaget och tangentbordsknatter är heller inte tillåtet. Se särskilda anslag om ljudnivå för respektive lokal.
  • Böcker som du har använt ska ställas på de vagnar som vi har placerat ut.
  • Vi förutsätter att du behandlar möbler, övriga inventarier och utrustning varsamt och låter dem förbli på sina platser. Skadar du något blir du ersättningsskyldig.
  • Våra datorer är avsedda för informationssökning och för studier och forskning. För dig som är student på KTH finns det flera datorsalar att välja på.
  • Sällskapsdjur måste stanna utanför biblioteket. Ledarhund är tillåtet.
  • Dryck med lock är tillåtet utom vid datorerna. All annan förtäring får ej medtagas in i bibliotekets samtliga lokaler.
  • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Tänk på stöldrisken!
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-21