Till innehåll på sidan

Access till databasen JUNO

Publicerad 2022-07-04

KTH Biblioteket erbjuder KTH-anslutna access till den juridiska databasen JUNO.

Juno logga

I JUNO  kan du hitta kommenterad lagstiftning, oftast med länkar till förarbeten och rättspraxis. JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna. Under 2019 ersatte JUNO de tidigare tjänsterna Karnov och Zeteo.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-07-04