Till innehåll på sidan

Datadriven analys av forskning

Att vara en datadriven organisation innebär att använda data för att fatta faktabaserade och proaktiva beslut. KTH får då bättre kunskap om hur organisationen lever upp till uppsatta mål. Verksamheten uppfattar avvikelser snabbare och kan ställa om och arbeta effektivare. En bra datadriven kultur främjar ständigt ifrågasättande och lärande genom att använda sig av nyfunna insikter och samtidigt planera framåt.  

Illustration av en person som står framför en vägg med illustrationer av data och information

Forskningsinformation

Forskningsinformation är information om KTH:s forskning och i det sammanhang som den utförs. Det kan till exempel röra sig om forskare och dennes organisatoriska tillhörighet, ämne och uppdrag. Det kan även innefatta intellektuell output såsom publikationer och presentationer. Ett annat område som innefattas är projekt, medlemmar i dessa, anslag och samarbetspartners. På KTH innefattar även forskningsinformation organisationsstruktur såsom institution, avdelning, forskargrupp, plattform och centrumbildning. Till forskningsinformation räknas inte bakomliggande arbetsmaterial, kunskap och forskningsdata. Du kan läsa mer om att hantera forskningsdata på våra sidor om forskningdata .

Dataanalys 

Data om publikationstyper från ÅBU (Årlig bibliometrisk uppföljning).
Data om publikationstyper från ÅBU (Årlig bibliometrisk uppföljning).

Dataanalys innefattar processen att samla in data, analysera och visualisera data för att dra slutsatser. Analyserna gör det möjligt att fatta beslut, förbättra processer och öka nytta och engagemang. Dataanalys sträcker sig från de mest grundläggande deskriptiva analysen som beskriver vad som hänt vidare till diagnostisk analys för att hitta orsaker. Grad av komplexitet och värdeskapande ökar i den prediktiva analysen som används för att förstå vad som kommer hända, till den preskriptiva som beskriver hur vi bör agera. Dataanalys ger stora möjligheter till nya insikter. 

Tjänster för analys

Data från KTH Research Information om samarbeten i världen.
Data från KTH Research Information om samarbeten i världen.

Läs mer om tjänster för analys,  och hur du kan använda dem för just dina behov.

Flera av våra analyser och tjänster bygger på bibliometrisk data. Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata och används som en integrerad del av KTH:s kvalitetsarbete. Bibliometrisk data ger också input till de olika rankningar som utförs på internationell nivå, och är på så vis ett viktigt instrument för KTH:s relevans i omvärlden. Läs mer om bibliometri .

Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning (DAUF)

Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning (DAUF) är ett pågående samarbete mellan biblioteket och IT-avdelningen. Syftet med initiativet är att underlätta uppföljningen och förståelsen av KTH:s forskning. Tjänsterna som presenteras här tas fram i dialog med vice rektor för forskning, prefekter och forskare på KTH. Vi utvecklar tjänster som hjälper skolledning, forskare och verksamhetsstödet att förstå KTH:s forskning bättre.  

Handledning 

Vi utför både personlig handledning, deltar på möten och genomför workshoppar och webbinarier. Du kan boka personlig handledning med fokus på dataanalys, bibliometri eller handledning av våra tjänster. Det går också bra att ställa frågor kring de datakällor som vi arbetar med samt få åtkomst till dessa. Handledningen kan ske via ett personligt fysiskt möte, webbmöte eller via mejl. Skicka ett mejl till biblioteket@kth.se med din fråga så bokar vi in en passande tid med dig.

Du är också välkommen att lämna synpunkter och förbättringsförslag till oss. Två till tre gånger per år har vi demomöten där du som användare kan se den senaste nyutvecklingen och ge input och synpunkter på våra tjänster. Vill du få inbjudan, skicka ett mejl till biblioteket@kth.se så lägger vi till dig på listan.  

Vi som arbetar i DAUF-projektet

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-05-26