Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

WebTex – enkla matematiska uttryck på webben

Sedan KTH Social lanserades har det funnits en matematikfunktion i editorn för att generera välformatterade bilder av matematiska uttryck. Bakom denna finns en tjänst som tar matematiska uttryck i form av LaTeX och utifrån dessa genererar bilder som kan användas på webbsidor.

Tjänsten är oberoende av editorn och kan användas i andra sammanhang, så vi lanserar den nu separat som en av API-tjänsterna på KTH:s webbplats under http(s)://www.kth.se/api/webtex/v1/. Det finns där även kortfattad beskrivning av tjänsten och en enkel demo-funktion.

JavaScript-metoden, som är att föredra för de flesta fall pga sin enkelhet, för att använda tjänsten kan bara användas på sidor under www.kth.se pga cross-site-scripting-spärrar i JavaScript. Behöver du tjänsten på din egen host måste du antingen köra en egen instans, om du har en webbtjänst som är en sub-domän till kth.se kan du också proxa WebTex under din egen domän. I båda fallen behöver du kunna lägga till ett JavaScript på de sidor du vill använda bilder.

Direkt länkning till tjänsten fungerar alltid, men kräver att man själv urlencodar indata.

Proxa in WebTex på annan KTH-domän

Är du ansvarig för en subdomän för KTH men vill använda tjänsten för att publicera matematikformler på din egen sajt är en metod att proxa in den under din domän för att undvika cross-site-scripting spärrarna i JavaScript. Ett exempel för hur det lämpligen görs i Apache finns nedan. Tillhör ni inte KTH måste vi ber er att köra en egen instans istället.

ProxyPass ^/api/webtex/v1 http://www.kth.se/api/webtex/v1
ProxyPassReverse ^/api/webtex/v1 http://www.kth.se/api/webtex/v1

Köra en egen instans av WebTex

Köra en egen instans av WebTex är enkelt, man behöver tillgång till en host som kan köra en hyfsat modern version av LaTeX, dvipng och Apache Tomcat. I allmänhet är ju modernare desto bättre eftersom det har hänt en hel del på fontrenderingsfronten på senare år. T.ex renderar en modern version av Fedora något bättre bilder än den RHEL-baserade installation vi har i drift centralt på KTH.  Andra servlet-containrar än Tomcat är inte testade men borde i princip fungera.

WebTex finns tillgänglig som fri programvara med instruktioner under github.com/KTHse/webtex och kan laddas ner därifrån både i binär form och som källkod. Ni får gärna forka, hacka och sedan skicka en pull-request så att era förbättringar kan komma flera till del.

WebTex är en omskrivning av den Pythonbaserade programvara som finns bakom www.mathtran.org.

Jag arbetar som chef över IT-arkitekturgruppen på IT-avdelningen på KTH.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.