Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

Docker – 2016 års mest efterlängtade projekt

Ibland får man göra projekt som är lite roligare än andra. Det här projektet är ett sådan. I dagarna har vi efter mycket diskussion startat det som jag tycker kommer bli nästa års roligaste och viktigaste projekt. Vi ska börja jobba med Docker, och vi gör det i molnet! Mitt mål är att vi ska kunna leverera universitetsverigs bästa och snabbaste utvecklingsprocess.

Continuous Delivery och Microservices i Docker på Azure

Ibland får man göra projekt som är lite roligare än andra. Det här projektet är ett sådan. I dagarna har vi efter mycket diskussion startat det som jag tycker kommer bli nästa års roligaste och viktigaste projekt. Vi ska börja jobba med Docker, och vi gör det i molnet! Mitt mål är att vi ska kunna leverera universitetsverigs bästa och snabbaste utvecklingsprocess.

homepage-docker-logoUnder 2016 kommer IT-avdelningen i projektform ta fram en ny Continuous Delivery-miljö baserat på Docker i molntjänsten Azure. Continuous Delivery är en princip som innebär att vi när som helst automatiserat kan installera ny funktionalitet till användarna utan att de upplever störningar, det gör att vi kan gå från servicefönster och andra tidsfördröjande lösningar som vi har i dag, till att istället direkt få ut buggfixar och förbättringar till våra kunder. Vi har sedan ett par år haft bra erfarenhet av automatiserad installation och delar av detta arbete kan vi bygga vidare på även i den nya molnbaserade lösningen. Till skilland från vår nuvarande installationslösning som bara är en teknisk lösning kommer projektet även att titta på det ändrade ansvaret för driftsfrågor som kommer med Continuous Delivery och Docker. Tidigare har ansvaret för drift av tjänster legat hos Applikationsgruppen. I och med Docker kommer driftansvaret förflyttas in i utvecklingsfasen och därmed behöver vi ta fram ett arbetssätt där drift och utvekling jobbar tillsammans under hela produktens livslängd.

Docker ger oss möjlighet att enkelt skapa en uniformerad enkel process för installation av våra egenutvecklade tjänster oberoende av programmeringsspråk eller andra beroenden. Docker i sig är en enkel teknik som i sin enklaste tillämpning inte kräver stora arbetsinsatser, men om man vill dra nytta av Dockers styrka att snabbt kunna bygga skalbara snabba applikationer som går att orchestrera krävs lite mer jobb. Docker tillsammans med Azures SaaS-infrastruktur ger oss möjligheter som vi tidigare inte haft att snabbt svara upp mot en föränderlig värld där vi lättare kan möte ständigt ökande kraven som framtiden kommer ställa på oss som organisation.

Att införa Docker i Azure som ny driftmiljö för KTH är ett långsiktigt jobb där vägvalen är många och vi i detta läge inte kan säga exakt hur lösnigen kommer se ut. Vi är dock tillräckligt säkra på att Docker och Azure är två plattformar som vi ska satsa på. För att minimera osäkerheten kommer projektet jobba agilt och fokusera på att så snabbt som möjligt få upp ”något” produktionsfärdigt i körandes i molnet och i agil anda förbättra processer och tekniker iterativt. Det innebär att projektet självt kommer definera vad som är en bra lösning för KTH, utifrån projektmålen. Eftersom visionen för projektet är att Docker i Azure är driftsmodellen vi kommer jobba med under många år framåt så kommer det vara många i möten, workshops och liknande för att få fram alla nödvändiga synpunkter.

Några mål som vi ser dom just nu

  • Att bygga en organisation som stödjer en ändrad ansvarfördelning
  • Att ta fram en en KTH Docker Image stack
  • Att bygga en Continuous Delivery Pipeline för Docker i molnet.
  • Att ta fram en fullt automatiserad/orkestrering av dockers i molnet.
  • Att ta fram en referens och produktionmiljö som Integrerar i KTH:s befintliga infrastruktur
  • Att skapa en service-orienterad IT-infrastruktur
  • Blir bättre på att bygga twelve-factor app

Med det säger jag ett gott nytt år, så ses vi 2016!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *