Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

OSCon 2015 Amsterdam

 

OSCON 2015Amsterdam 2015 – en fantastisk stad där väldigt många har cykeln som fortskaffningsmedel och tar sig fram utan stress och hets. I oktober var Amsterdam även värd för OSCON, O’Reillys Open Source-konferens . Vi var tre utvecklare som åkte från KTH; Kiarash, Ove och Stefan.

Mycket att ta in

Konferensen hade fem huvudspår, Architecture,Design, Foundations, Collaboration and Craft, Data och vi följde olika delar av dem.

Några exempel på ämnen som togs upp är Open source licenser, hur man kan utnyttja race-conditions för att förbättra prestanda samt ”Programming as performance”,  hur man kan använda en Raspberry Pi för att visa hur coolt det kan vara att programmera. 

Fokusområden

Fail fast
Hur man ser på och hanterar fel var ett område som togs upp ur olika aspekter.

En aspekt som diskuterades var vikten av att organisationer har kulturer som uppmuntrar till innovation och nytänkande genom att det är OK att man gör misstag ibland och lär sig av det, ”fail fast”. Ändå är det svårt för många organisationer att verkligen leva upp till detta.

En annan aspekt var hur man praktiskt implementerar stöd för fail fast i en organisation. På Booking.com använder man sig av A/B-testning för att kontinuerligt mäta värdet av förändringar i applikationen. Om en förändring inte leder till en förbättring av sajten så lägger man inte in den.

Ytterligare en aspekt på hur man förhåller till fel är Netflix och deras architecture for failure. Vidare testar man sin arkitektur med chaos monkey samt planerade stopp av tjänster.

Organisation
Det var intressant att höra Paypal berätta om hur de har arbetat med Open Source som förebild i något som de kallar Inner Source. Istället för team som arbetar isolerat i silos försöker de få dem att samarbeta kring källkod på samma sätt som man gör i Open Source världen. Ett team kan till exempel forka ett annat teams repo om de behöver anpassa en produkt till sina egna tjänster och ägarteamet inte har tid att hjälpa dem. De använder också pull-requests för att låta vem som helst föreslå ändringar i kodbasen.

Arkitektur
Alla som visade upp någon form av tjänstearkitektur visade upp microservices. Det var flera sessioner kring vilka verktyg man kan välja för att implementera sina tjänster.

Att köra tjänsterna i en automatiserad miljö i molnet, t.ex. Docker med Kubernetes eller OpenShift var också något av en självklarhet.

Säkerhet
Det var en hel del sessioner som avhandlade säkerhet. Säkerhet på webben generellt, att lösenord är och borde tillhöra historien samt säkerhet när man kör i containers som Docker. Säkerhet är ju ett ämne som alltid för det att kännas lite jobbigt och det blev inte bättre när en session hette ”Stay away from the Internet”. Det var ett bra föredrag trots allt.

Som avslutning kan vi nämna att det fanns gott om stickers

Böcker

O’Reillys OSCON bygger naturligtvis en hel del på att förlaget vill marknadsföra sina böcker och efter många av sessionerna delade författarna ut signerade gratisexemplar av sina böcker.

Ove: “-Det fanns mycket mer att lyssna och ta del av, men tiden räckte inte till för mer för mig.”

Stefan “-Mycket av det som sades på konferensen om hur de stora IT-företagen arbetar gäller även oss. De har ofta ett stenhårt fokus på att förbättra sin organisation och processerna, tekniken och verktygen de använder sig av. Någon sa något i stil med att gäller att ta best practice som de stora IT-företagen använder sig av och skala ned dem och anpassa dem för den egna verksamheten.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *