Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

Nyttjandecykeln inom Utvecklingsgruppen

Tekniker och metoder vi jobbar med JUST NU! Vi har i en tidigare post beskrivit vad nyttjandecykeln hjälper oss i att göra teknik och metoder. I Utvecklingsgruppen använder vi nyttjandecykel för att få konsensus kring val som berör vår dagliga verksamhet. Vi liksom alla verksamheter som funnit ett tag har en sprid flora av legacy blandat … Fortsätt läsa ”Nyttjandecykeln inom Utvecklingsgruppen”

Nyttjandecykeln – En lättviktig metod för arkitekturval

Nyttjandecykeln är en enkel bild som ger en överskådlig bild över hur ett teknikområde ser ut och vart det är på väg. Den visar på ett överskådligt och intuitivt sätt var olika tekniker, tjänster, processer, lösningsmönster med mera hör hemma i ett strategiskt perspektiv. Bilden ger en enkel översikt över vad som är på väg … Fortsätt läsa ”Nyttjandecykeln – En lättviktig metod för arkitekturval”

IT på KTH i framtiden – Att göra val

Jag började arbeta med IT-system på Ericsson 1995 för att sedan komma till KTH och Systemgruppen på Numerisk analys och datalogi (Nada) 1996. Vid den tiden kunde man fortfarande som IT-avdelning med rimliga resurser upprätthålla bilden av att klara allt. Vi kunde stödja alla relevanta operativsystem och i någon utsträckning stödja så gott som alla … Fortsätt läsa ”IT på KTH i framtiden – Att göra val”

Grönt är skönt – Mer transparens med Travis CI

Publika byggen med Travis CI Vi har börjat använda Travis CI för att testa och bygga våra öppna källkod på github.com/KTH. Att börja använda Travis för publika github repon är enkelt, och gratis. Vinster vi ser med Travis CI Vi tydligör hur man testar våra projekt. Vi använder internt Jenkins CI på KTH, men byggresultatet … Fortsätt läsa ”Grönt är skönt – Mer transparens med Travis CI”

Lean Coffee ™, vad är det?

Det var frågan jag fick när jag annonserade i Slack att jag tillsammans med Patric skulle köra en Lean Coffee kommande torsdag. Den officiella beskrivningen av Lean Coffee är löst översatt ”strukturerade, agendalösa möten”. I praktiken betyder Lean Coffee att de närvarande bestämmer på plats vilka ämnen man vill diskutera och i vilken ordningen man vill ta … Fortsätt läsa ”Lean Coffee ™, vad är det?”