Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

Stora sajter behöver en arkitektur för CSS

KTH.se är en av de större webbplatserna i Sverige och består av hundratals domäner och miljoner webbsidor. En stor del av dessa ligger i vårt centrala webbpubliceringsssytem som sköter huvuddelen av vår externa webbplats samt intranätet. Till det har även en rad andra webbplatser som ligger i vårt publiceringssystem, fast de utseendemässigt inte ser ut … Fortsätt läsa ”Stora sajter behöver en arkitektur för CSS”

Verifying performance of Jasig CAS with Apache JMeter

As previously mentioned, we use the Jasig CAS authentication server at KTH and occasionally, at least nowadays, actually update it. In order to verify that any update is likely to meet the requirements of our production environment, we do some simple performance testing using Apache JMeter which we also use to verify performance of some other … Fortsätt läsa ”Verifying performance of Jasig CAS with Apache JMeter”

Couchbase integration for Jasig CAS

We’ve been running a Couchbase server as a back-end for a memcache ticket registry in our Jasig CAS implementation for some time. It started as an easy way to run a memcache server on Windows, but we also realized that it would probably be a nice way to implement a redundant cluster for the authentication … Fortsätt läsa ”Couchbase integration for Jasig CAS”

Tiny WebTex – online math editing

Do you want to add nicely formatted mathematics to your WordPress blog, Drupal site or similar? We may have a solution for you. Using the previously mentioned WebTex (page in Swedish) mathematics image rendering service as backend, Tiny WebTex is a TinyMCE plugin allowing you to add images of LaTeX expressions to your page. With some menues to … Fortsätt läsa ”Tiny WebTex – online math editing”

WebTex – enkla matematiska uttryck på webben

Sedan KTH Social lanserades har det funnits en matematikfunktion i editorn för att generera välformatterade bilder av matematiska uttryck. Bakom denna finns en tjänst som tar matematiska uttryck i form av LaTeX och utifrån dessa genererar bilder som kan användas på webbsidor. Tjänsten är oberoende av editorn och kan användas i andra sammanhang, så vi … Fortsätt läsa ”WebTex – enkla matematiska uttryck på webben”