Hoppa till innehåll

Stor kompetens kring undervisning för hållbar utveckling

På KTH finns mycket kunnande i hur man undervisar om hållbar utveckling. Något som blev väldigt tydligt då KTH-forskare tog hem priset ”Best paper award” på konferensen i ”Engineering education for sustainable development” som hölls i Belgien i början av september.

Vinnarna var Sara Trulsson och Daniel Franzén från Industriell ekologi och Jon-Erik Dahlin från Energiteknik. Deras bidrag handlar om aktivt lärande som metod för undervisning om klimatförändringar. De har bland annat studerat hur användning av brädspel och gruppdiskussioner kan främja lärande och stärka självförtroendet hos studenterna att diskutera klimatfrågor. I spelet ingår bland annat att kunna förklara den naturvetenskapliga basen för klimatförändringar.

Förutom vinnarnas bidrag så var KTH starkt representerat med sammanlagt åtta presentationer. Bland dem som var där fanns lärare och forskare från fyra av KTH:s skolor (Arkitektur och samhällsbyggnad, Kemivetenskap, Datavetenskap och kommunikation samt Industriell teknik och management). Några exempel på det som presenterades är:

  • Hur integrerar man undervisning om hållbar utveckling för data-, ICT-, och mediastudenter? Under senare år har kurser i dessa tre program utvecklats av olika lärare som använt delvis olika metoder och upplägg. En gemensam slutsats är betydelsen av att göra hållbar utveckling relevant för studenterna.
  • Hur undervisar man ingenjörsstudenter om social hållbarhet? En kursmodul för detta har utvecklats vid KTH.
  • Hur hanterar man kontroversiella frågor som till exempel den potentiella konflikten mellan bioenergi och mat i en kurs?
  • Erfarenheter av användning av brädspel i undervisning diskuterades i flera bidrag.
  • Vad är det pedagogiska värdet av fältarbete?
  • Hur bygger man kapacitet för utveckling av hållbara energisystem?
  • Samt en övergripande bild av arbetet med att integrera hållbar utveckling i undervisning på KTH. Mycket av det arbete finns samlat i en webbaserad verktygslåda.

Veckan tips: Thinking ahead den 5/10 och andra evenemang i Dome of Visions