Dåliga nyheter – och bra

Valet av ny president i USA gör det inte lättare att driva klimatfrågan. Samtidigt finns det nu mycket inbyggd dynamik som gör att den rullar vidare.

Den nya ledningen i USA är unik i sitt sätt att förneka etablerad vetenskap. Klimatfrågan är ett exempel, men inte det enda.

Samtidigt har det också kommit positiva nyheter under veckan. För att nå målen i Paris-överenskommelsen krävs att de globala utsläppen av växthusgaser planar ut under de närmaste åren, för att därefter sjunka. De goda nyheterna är att de globala utsläppen från förbränning av fossila bränslen och cementproduktion under de senaste åren har planat ut. Det beror bland annat på att användningen av kol har minskat. Först om några år vet vi om detta är det trendbrott som behövs, men det är en bra början.

Det finns flera faktorer som driver minskad användning av kol i världen. En är de sjunkande kostnaderna för förnybar energi och batterier. Man kan också förvänta sig att de kommer att fortsätta att sjunka i takt med att mer och mer produceras och installeras. En annan faktor som driver utvecklingen är luftkvaliteten som i många länder kräver akuta åtgärder. De åtgärderna kommer också att leda till minskade utsläpp av fossila bränslen. Detta är faktorer som kommer att driva på minskade utsläpp av växthusgaser och därför inte direkt påverkas av en ny ledning i USA.

Viktigt nu är att fortsätta upprätthålla dynamiken i förändringen. KTH har en roll att spela i att ta fram nya lösningar och sprida dem. Vi har också ett ansvar att tillsammans med andra försvara vetenskapens roll i samhället.