Hoppa till innehåll

800 kilo per student

Världens samlade utbildningar ger upphov till knappt 2,5 procent av världens koldioxidutsläpp. Det visar en färsk studie från University of Toronto. Det är ungefär lika mycket som världens användning och produktion av IT-produkter och tjänster.

Universitet som KTH kan bidra till en hållbar utveckling genom vår forskning och genom att utbilda människor som i sitt yrkesliv kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt ger vår verksamhet också upphov till miljöpåverkan. Det sker genom uppvärmning av byggnader, resor, prylar (inklusive IT-utrustning) som vi köper osv.

I analysen av utbildningssektorns utsläpp har man använt ett livscykelperspektiv så att utsläpp från produkter och tjänster som köps in också ingår. Totalt är utsläppen av koldioxid knappt 1 ton per europeisk student och år. För världen som helhet är utsläppen mindre per student. Nästan hälften kommer från energianvändning. Sedan bidrar resor, byggande, mat med mindre än 10 procent vardera.

För KTH ser dessa siffror lite annorlunda ut. Våra relativa utsläpp från energianvändning är lägre eftersom vi har förnybar el och fjärrvärme med hyfsat låga utsläpp (även om det fortfarande används en del fossila bränslen i Stockholms fjärrvärmesystem). Den dominerande utsläppskällan är istället utsläpp från flygresor.

Den målsättning som hela världen har ställt sig bakom är att begränsa uppvärmningen till max 2 grader och sträva mot 1,5. Det innebär att år 2050 bör utsläppen vara nere på ca 0.8 ton per person och år. Det kan inte utbildningssektorn klara själv, men vi behöver dra vårt strå till stacken.