Flygresor största utsläppskällan för KTH

Klimatfrågan är en av samhällets största utmaningar. Universitet som KTH kan och ska ta en ledande och långsiktig roll i att bidra till att lösa den. Det gör vi genom vår forskning, vår undervisning, men vi behöver också, precis som andra samhällsaktörer, ta vårt ansvar för att minska våra egna utsläpp. Utbildningssektorn står globalt för … Fortsätt läsa ”Flygresor största utsläppskällan för KTH”

Vändpunkt för koldioxid-utsläppen?

  De globala energirelaterade utsläppen av koldioxid var oförändrade under 2016 för andra året i rad. Det kan vara ett tecken på en vändpunkt. Statistiken kommer från IEA (International Energy Agency). Den visar att utsläppen minskat i Kina och USA, varit i stort sett oförändrad i Europa men ökat i stora delar av resten av … Fortsätt läsa ”Vändpunkt för koldioxid-utsläppen?”

Arbetsmiljö är en hållbarhetsfråga

  En god arbetsmiljö är en del av hållbar utveckling. Det illustreras bland annat av delmål 8.8 bland de globala hållbarhetsmålen som börjar: ”Skydda arbetstagarnas rät­tigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetsta­gare”. KTH har som mål att ha en stimulerande och god arbetsmiljö. Med arbetsmiljö avses enligt vår personalpolicy ”alla faktorer … Fortsätt läsa ”Arbetsmiljö är en hållbarhetsfråga”

Universitet tar sikte mot en hållbar framtid

Ledande universitet runt om i världen arbetar med hållbarhetsfrågor. Det ses som en prioriterad fråga och en möjlighet att visa på vägar mot en hållbar framtid. KTH är en av värdmedlemmarna i ISCN (International Sustainable Campus Network). Det är ett nätverk för universitet som arbetar med hållbarhet i campusutveckling, undervisning och forskning. Varje år ger … Fortsätt läsa ”Universitet tar sikte mot en hållbar framtid”