Hoppa till innehåll

Vändpunkt för koldioxid-utsläppen?

 

De globala energirelaterade utsläppen av koldioxid var oförändrade under 2016 för andra året i rad. Det kan vara ett tecken på en vändpunkt.

Statistiken kommer från IEA (International Energy Agency). Den visar att utsläppen minskat i Kina och USA, varit i stort sett oförändrad i Europa men ökat i stora delar av resten av världen. Minskningarna i Kina och USA beror bland annat på en ökad användning av förnybara energikällor och byte från kol till gas. I Kina sker minskningen trots en ökad elproduktion och drivs bland annat av krav på förbättrad luftkvalitet.

Även i svensk statistik ser vi minskningar av utsläppen. Utsläppen i Sverige har minskat med ca 25 procent sedan 1990. Om man i stället tittar på utsläpp från den svenska konsumtionen där man inkluderar utsläpp som sker i andra länder men som orsakas av konsumtion i Sverige, så får man däremot en annan bild. De konsumtionsrelaterade utsläppen har ökat sedan början på 90-talet. Men även här ser vi ett trendbrott och det har skett en minskning under de senaste åren och detta beror på att även utsläppen från de länder vi importerar från har planat ut eller börjat minska.

För att nå målen om att begränsa uppvärmningen till under 2 grader och sträva mot 1.5 grader krävs att de globala utsläppen når sin kulmen ungefär nu för att sedan minska. Den här statistiken visar alltså att vi kan vara på rätt väg. Om satsningar på förnybar energi och minskad användning av energi fortsätter finns det goda möjligheter. Det kommer dock inte att ske utan motstånd från de sektorer och intressen som är hotade. Det kommer därför krävas uthållighet och tålamod.

Veckans tips (1): Flygseminarium på KTH den 28/3.
Veckans tips (2): Klimatnytta med biokol granskas av KTH-forskare.