Nolltolerans mot dålig luft

Tusentals människor dör i Sverige på grund av dålig luft. Det beror i många fall på utsläpp från transportsystemet. Sverige behöver en nollvision för det också. Forskare på IVL och Umeå universitet har uppskattat att 5 500 människor dör en förtida död på grund av luftföroreningar . Till det kommer sjukdomar och kroniska effekter på … Fortsätt läsa ”Nolltolerans mot dålig luft”

Hållbarhetsarbete ger resultat

Hur går det för KTH i förhållande till våra hållbarhetsmål? Nyligen publicerades årets redovisning. Inom flera områden går det framåt. Årets redovisning är den första med de nya målen som sträcker sig över perioden 2016-2020. Det finns tydliga steg framåt inom flera områden men KTH har så klart inte nått målen för 2020 ännu. KTH:s … Fortsätt läsa ”Hållbarhetsarbete ger resultat”

Hållbar och ohållbar utveckling i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) har precis gjort en statistisk uppföljning av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. När det gäller Sverige växer en blandad bild fram. Sedan de 17 globala hållbarhetsmålen beslutades i FN av världens alla regeringar hösten 2015 har de statistiska organisationerna arbetat för att utveckla indikatorer och metoder att följa upp målen. Det … Fortsätt läsa ”Hållbar och ohållbar utveckling i Sverige”