Nolltolerans mot dålig luft

Tusentals människor dör i Sverige på grund av dålig luft. Det beror i många fall på utsläpp från transportsystemet. Sverige behöver en nollvision för det också.

Forskare på IVL och Umeå universitet har uppskattat att 5 500 människor dör en förtida död på grund av luftföroreningar . Till det kommer sjukdomar och kroniska effekter på barns hälsa. Av dödsfallen så beror cirka 1 300 på lokala källor kopplat till avgaser från trafiken. Ytterligare 200 uppskattas bero på vägdamm. Cirka 1 000 dödsfall uppkommer på grund av lokal vedeldning. Resterande, cirka 3 000 dödsfall, kommer från icke-lokala källor. Det handlar om luftföreningar som transporteras regionalt, bland annat från el- och värmeproduktion och från trafik.

På europeisk nivå har EU-kommissionen uppskattat att dålig luftkvalitet orsakade mer är 400 000 förtida dödsfall i Europa under 2010. Det innebär att mer än 8 procent av alla dödsfall i Europa orsakades av dålig luft. Det är ungefär 10 gånger så många som omkommer i trafikolyckor. Dessa dödsfall motsvarar en förlust på cirka 4 miljoner år av människoliv. Förutom dödsfall och sjukdomar, så leder detta också till ekonomiska förluster genom att folk helt enkelt är sjuka i stället för att jobba. I krasst ekonomiska termer lönar det sig att minska utsläppen.

Hälsoeffekterna orsakas av små partiklar, kväveoxider, svaveloxider och andra luftföroreningar. De kan transporteras långt och de kan omvandlas till varandra (små partiklar kan bildas av kväve- och svaveloxider). Det är därför hälsoeffekter kan uppstå långt från källorna.

De åtgärder som behövs för att förbättra luftkvaliteten är i stor utsträckning desamma som för att minska utsläpp av växthusgaser. Det handlar om att minska användningen av fossila bränslen, använda mer vind- och solbaserad elproduktion, att gå över till eldrivna fordon och byta från bil till kollektivtrafik, gång och cykel.

Vi har en nollvision för dödade i trafikolyckor. Den känner alla som jobbar med transportfrågor till och många jobbar med den. På samma sätt borde vi i Sverige ha en nollvision för luftföroreningar. Ingen borde dö av dålig luft.

Veckan tips: Seminarium den 22/5 med Emma Strömberg: Hållbar utveckling i utbildningen – investering för framtiden.