Elbilar – frälsning och klimatbov

Elbilarnas klimatpåverkan har varit i fokus senast tiden med bland annat flera artiklar i Ny teknik och inslag i Aktuellt . Det är bra att elbilarnas klimatpåverkan uppmärksammas. I den allmänna debatten kan elbilarna ibland framstå som problemfria: om alla köper elbilar så är transportsektorns miljöproblem lösta och vi kan fortsätta som förut. Men så … Fortsätt läsa ”Elbilar – frälsning och klimatbov”

Flera hållbarhetssatsningar på KTH

I förra veckan blev det klart att forskningsstiftelsen Mistra placerar sitt nya program om Hållbar konsumtion på KTH. Det är Karin Bradley och Åsa Svenfelt som ska leda satsningen. Programmet handlar om hur man kan skala upp hållbara konsumtionsmönster så att de blir mer vanliga bland stora befolkningsgrupper. Förutom KTH deltar flera andra universitet och … Fortsätt läsa ”Flera hållbarhetssatsningar på KTH”

Svenska hållbarhetsutmaningar

Hur ligger Sverige till när det gäller de 17 globala hållbarhetsmålen? Vad bör vi prioritera för att nå dem? Det är frågor som Agenda 2030-delegationen arbetar med. I sin senaste rapport så ger Agenda 2030-delegationen en nulägesbeskrivning. Det är en värdefull kartläggning där man mål för mål beskriver hur Sverige ligger till och vilka utmaningar … Fortsätt läsa ”Svenska hållbarhetsutmaningar”

En bredare klimatforskning behövs

Utsläppen av växthusgaser behöver minska kraftigt och det ganska snabbt. Målsättningen är att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. Utsläppsminskningar behöver ske inom en rad olika områden. Transporter och energi är två sektorer med stora utsläpp som behöver minska kraftigt. Dessutom finns ett antal andra problematiska områden där vi idag ser ett långsiktigt behov av … Fortsätt läsa ”En bredare klimatforskning behövs”