Flera hållbarhetssatsningar på KTH

I förra veckan blev det klart att forskningsstiftelsen Mistra placerar sitt nya program om Hållbar konsumtion på KTH. Det är Karin Bradley och Åsa Svenfelt som ska leda satsningen. Programmet handlar om hur man kan skala upp hållbara konsumtionsmönster så att de blir mer vanliga bland stora befolkningsgrupper. Förutom KTH deltar flera andra universitet och samhällspartner inklusive industri (bland annat IKEA) och handel (ICA).

KTH tar för sig vad gäller flera andra hållbarhetssatsningar och centrumbildningar. Av Mistras fem senaste större program så har tre placerats på KTH. Förutom Hållbar konsumtion så är det ett program om Smarta material och ett om Hållbar mobilitet. Bland andra stora satsningar under det senaste året med hållbarhetsprofil kan också nämnas det Strategiska innovationsprogrammet om Smarta och hållbara städer och Centrum-bildningen ECO2 om fordonsdesign med Vinnova-finansiering.

Dessa fem centrum-liknande satsningar visar på spännvidden i KTH:s hållbarhetsforskning. De täcker ett brett område från teknikvetenskap inom transporter, material och informationsteknik till samhällsplanering och beteendevetenskaplig forskning kombinerat med kunskap om hållbarhetsfrågor. De är också hemmahörande på tre av KTH:s skolor.

Det är också kul att sex av de sju personer som leder dessa satsningar är kvinnor. Det är också intressant att fyra av de sju har anställningar som forskare vilket visar på betydelsen denna personalkategori har för att driva KTH:s utveckling. De här programmen kan påverka utvecklingen under en lång tid. Mistras program är på fyra år med möjligheter till förlängning i ytterligare fyra år. Satsningen på smarta och hållbara städer är på tolv år.