Klimatet kan inte vänta

 

Liksom många andra tittade jag på delar av partiledardebatten på TV i söndags. Det är ett märkligt format, men några intressanta saker framkom i avsnittet om klimat och miljö. Alla är överens om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Och de närmast tävlade om vem som kunde sänka mest, snabbast och bäst. Det är ett väldigt bra och starkt besked. Det innebär att det finns förutsättningar att agera långsiktigt och kraftfullt. Det klimatramverk som nästan alla partier är överens om innebär också att Sverige ska arbeta systematiskt med mål, åtgärder och uppföljningar.

Varför går det ändå så långsamt och trögt att sänka utsläppen? Kanske beror det på att man underskattat storleken på uppgiften och att det behöver ske nu. Det mål som nästan alla världens länder har åtagit sig genom Paris-avtalet innebär i praktiken att alla fossila bränslen ska bort till ungefär mitten på detta sekel. Ett annat sätt att formulera det på är att utsläppen ska halveras ungefär vart tionde år. Det innebär 5-10 procent per år, och där är vi inte idag.

Det här innebär att det inte riktigt finns utrymme för att fundera på om man ska välja den ena eller andra åtgärden, för vi behöver i stort sett allt ihop. Vi behöver en blandning av subventioner, skatter, förmåner, förbud och massor av teknikutveckling. Vi kan inte välja en av dessa saker och tro att det räcker.

Jag tror också att man överskattar folks motstånd. Det är klart att om man föreslår en ny skatt eller avgift kommer det att möta motstånd från lobbygrupper. Det gjorde rökförbudet på krogen och trängselskatterna också. Men när människor ser fördelarna och att nackdelarna inte är så stora som de ibland målas upp, så kan många åtgärder få en bred acceptans.

Kanske underskattar vi också tiden för att ny teknik ska slå igenom på bred front. Vi kan varje vecka läsa om nya tekniska lösningar som kanske finns om några år eller decennier. På vissa områden går teknikutveckling snabbt, men på andra tar det lång tid innan ny teknik används brett. När man bygger fabriker, flygplan, hus och lastbilar, så är det för att de ska användas ett tag. Det tar därför lång tid innan ny teknik inom dessa (och många andra områden) slår igenom för hela sektorn. Förändringar behöver göras i tid – och redan nu.

Veckans tips: Nästa vecka är det föreläsningsmaraton på KTH och nätet. Det är ett fantastiskt program! Läs mer.