Hoppa till innehåll

Vart tar koldioxiden vägen?

Den koldioxid som släpps ut idag kan stanna i atmosfären i hundratusentals år. Det finns ingen ångervecka på det köpet.

Halterna av koldioxid i atmosfären fortsätter att stiga. Det beror på att det tillförs mer koldioxid till atmosfären genom olika utsläpp, än vad som försvinner ur atmosfären. Men vart tar koldioxiden vägen och hur lång tar det innan den försvinner? Svaret är inte helt enkelt, men man kan dela in det i tre faser.

Fas 1. Inom några decennier har ungefär en tredjedel av koldioxiden tagits upp av mark, växtlighet och hav. Resten finns kvar i atmosfären. Inom några århundraden så har drygt hälften av koldioxiden tagits upp av haven. Där bidrar den till havsförsurning. Mellan 15 och 40 procent av den utsläppta koldioxiden finns kvar i atmosfären efter 1000 år. Hur mycket det blir beror på de totala mängderna. Ju mer koldioxid som släpps ut, desto mindre andel kan tas upp av haven, vilket innebär att mer finns kvar i luften.

Fas 2. I havet löser sig koldioxiden först i ytskiktet. Så småningom kan den lösta koldioxiden reagera med kalciumkarbonat från havsbotten vilket gör att mer koldioxid kan lösas i vattnet. Det innebär att cirka 10 till 25 procent av den utsläppta mängden finns kvar i atmosfären efter 10 000 år.

Fas 3. Som ett sista steg kan löst koldioxid på havsbotten reagera med kalciumsilikat och bilda kalciumkarbonat. Det är en väldigt långsam reaktion vilket innebär att det tar flera hundra tusen år innan den koldioxid som släpp ut idag har försvunnit ur kolets kretslopp.

Under hela den här tidsperioden kommer den koldioxid som finns kvar i atmosfären att absorbera energi och bidra till uppvärmningen. Den koldioxid som har lösts sig i havet bidrar till havsförsurning. Effekterna av våra beslut idag kommer alltså att finnas kvar mycket länge.

 

Veckan tips: Åk tåg. Jag var i Köpenhamn för några veckor sedan. Det funkade alldeles utmärkt.