Många framsteg i miljöarbetet

KTH har lämnat årets första miljöredovisning. Den visar framsteg inom många områden, men också bakslag. KTH har ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Det finns mål inom nio områden och arbete pågår inom alla dessa. Arbetet följs upp årligen och just nu är vi i en fas när det produceras ett antal rapporter som berättar hur … Fortsätt läsa ”Många framsteg i miljöarbetet”

Vikten av att tänka långt och kort tillsammans

En hållbar utveckling innebär förändringar. Att fortsätta som förut är inte möjligt. För att veta riktningen på förändringarna krävs långsiktiga mål. De globala hållbarhetsmålen och Parisavatalet ställer upp mål inom många områden. För att nå dessa mål krävs ofta systemförändringar. Det är inte bara en enskild aktör som ska ställa om, utan alla aktörer inom … Fortsätt läsa ”Vikten av att tänka långt och kort tillsammans”

Omvänd ordning driver förändring

Tidigare har utvecklingen inte tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhetsfrågor. Men nu är det istället hållbar utveckling som driver forskningsfrågorna. Det är en förändring. Den här veckan är jag i Karlsruhe där jag deltar i en panel som utvärderar energiforskning vid Karlsruhes tekniska högskola (KIT). Vi är inte klara ännu och det är för tidigt att … Fortsätt läsa ”Omvänd ordning driver förändring”

Miljöledningssystem som ger effekt

Ett miljöledningssystem ger förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt. Om man också har ambitiösa miljömål är det ett effektivt verktyg. KTH har liksom många andra större företag och myndigheter ett certifierat miljöledningssystem. Lite förenklat så innebär miljöledningssystemet att man ska sätta upp mål för sin verksamhet, tänka igenom vad man ska göra för att nå målen … Fortsätt läsa ”Miljöledningssystem som ger effekt”

Därför tar förändring tid

Utsläppen av växthusgaser kommer att minska. Det är nödvändigt för att bromsa uppvärmningen. Men att förändra tekniska system tar tid. Ett skäl till att förändring tar tid är att det finns inlåsningseffekter. Det är ett slags spårberoende som beskriver hur tidigare fattade beslut, påverkar senare beslut och gör det svårare att byta kurs. Man kan … Fortsätt läsa ”Därför tar förändring tid”