Avfallet ökar

Ny statistik från Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, visar att mängden hushållsavfall ökar. Det är på tvärs med målsättningar inom både Sverige och EU och visar hur långt bort vi är från en cirkulär ekonomi. Hushållsavfallet är dock bara en liten del av den totala mängden avfall. Totalt i Sverige uppkommer närmare 170 miljoner … Fortsätt läsa ”Avfallet ökar”

Klimatoro och hopp

I veckan kom ny statistik för Sveriges territoriella utsläppen av växthusgaser. Den visade en minskning under 2017 med 1.4 procent jämfört med 2016. Det är bra att det minskar, men det går alldeles för långsamt. För att nå målet om ett klimatneutralt Sverige (som riksdagen fattat beslut om i bred enighet) så behövs årliga minskningar … Fortsätt läsa ”Klimatoro och hopp”

Klimatneutralt samhälle kräver långsiktig forskning

Flera branscher har nyligen levererat färdplaner för hur de ska kunna bli fossilfria till 2045.  Det innebär omställningar inom flera områden. Stålindustrin behöver utveckla nya processer, plastindustrin behöver byta råvaror, byggindustrin arbeta med nya byggmaterial, cementindustrin behöver arbeta med kollagring och det behövs biobränslen inom många områden. Dessa färdplaner ger många viktiga insikter om forskningsbehov … Fortsätt läsa ”Klimatneutralt samhälle kräver långsiktig forskning”