Samhällsekonomiska analyser kan leda fel

Bara de effekter som är välkända och som kan sättas siffror på finns med i samhällsekonomiska analyser. Risken är stor att detta räknesätt leder fel och motverkar en hållbar utveckling. Med hjälp av samhällsekonomiska analyser kan man väga olika typer av effekter mot varandra. Genom att alla effekter ges ett ekonomiskt värde så kan man … Fortsätt läsa ”Samhällsekonomiska analyser kan leda fel”

Toppuniversitet med hållbarhetsfrågor i fokus på KTH:s campus

I veckan var KTH värd för årets konferens inom ”International Sustainable Campus Network”. Det är ett nätverk för universitet runt om i världen som arbetar med hållbarhetsfrågor inom utbildning, forskning och campusfrågor. Mer än 220 personer deltog, och totalt var det nästan 150 presentationer, muntliga och via posters. Bredden var påtaglig och inkluderade ämnen som … Fortsätt läsa ”Toppuniversitet med hållbarhetsfrågor i fokus på KTH:s campus”

Vad innebär kostnadseffektivitet i praktiken?

I den klimatpolitiska debatten framförs ofta synpunkten att åtgärder ska vara effektiva. Med det menar man i allmänhet att de ska vara kostnadseffektiva och det är så jag använder begreppet här. Att åtgärder ska vara effektiva innebär då att de ska genomföras med så låg kostnad som möjligt. Det verkar rimligt på många sätt. Varför … Fortsätt läsa ”Vad innebär kostnadseffektivitet i praktiken?”