Är klimatkrisen ett individ- eller samhällsproblem?

Hur viktiga är våra privata val för att lösa klimatkrisen? Det var en fråga jag fick i radioprogrammet Klotet i förra veckan som hade rubriken Vad kan jag göra för klimatet?. Jag tycker inte att dessa frågor har självklara svar. Å ena sidan så är det klart att våra val spelar roll. Sveriges konsumtion orsakar … Fortsätt läsa ”Är klimatkrisen ett individ- eller samhällsproblem?”

Hur ser ett hållbart samhälle ut?

I stor enighet har världen satt upp de globala hållbarhetsmålen. Men hur kan ett samhälle se ut som uppfyller dessa mål? Det vet vi inte så mycket om och därför behöver vi forska på det. En omställning till ett hållbart samhälle innebär för Sverige en begränsad omställning inom många områden, men en betydande omställning inom … Fortsätt läsa ”Hur ser ett hållbart samhälle ut?”

Regering bör värna unikt miljömålssystem

Det svenska miljömålssystemet är unikt i världen. För regeringen är det en viktig uppgift att behålla och vidareutveckla det. Riksdagen beslutade på 1990-talet i bred enighet att införa ett miljömålssystem. Bakgrunden var bland annat att riksdagen satte upp lite olika mål inom miljöområdet och att det inte alltid skedde på ett samordnat och systematiskt sätt. … Fortsätt läsa ”Regering bör värna unikt miljömålssystem”

Ökat fokus på hållbarhetsmålen vid finansiering

De globala hållbarhetsmålen som alla världens länder har ställt sig bakom är en agenda också för forskning. Flera forskningsfinansiärer tar också avstamp i dem idag. Men det går att komma längre. De globala hållbarhetsmålen innebär en transformativ förändring. Det innebär att det inte räcker med marginella förbättringar utan det krävs också transformativa systemförändringar för att … Fortsätt läsa ”Ökat fokus på hållbarhetsmålen vid finansiering”