Biobränslen – inte hela lösningen

I omställningen till ett fossilfritt samhälle är en övergång till biobaserade material och bränslen en nödvändig del. Men det är många sektorer som räknar med att kunna använda biobränslen och frågan är om det räcker till alla. Inom ramen för Initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner. Det är ett spännande arbete som … Fortsätt läsa ”Biobränslen – inte hela lösningen”

Prioritera miljömålen nu

På 1990-talet beslutade riksdagen i bred enighet att det övergripande målet för svensk miljöpolitik var att inom en generation ska de stora miljöproblemen vara lösta. Man har också beslutat om ett antal nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och etappmål. Begreppet ”inom en generation” preciserades till år 2020. I förra veckan kom en rapport från Naturvårdsverket som det … Fortsätt läsa ”Prioritera miljömålen nu”