Hoppa till innehåll

Hälsoeffekter av dålig miljö

Ungefär 25 procent av dödsfallen i världen orsakas av dålig miljö. Dålig luftkvalitet står för en stor del, men också dålig vattenkvalitet och andra föroreningar bidrar.

Dålig luftkvalitet som främst orsakas av utsläpp av partiklar, kväveoxider och svaveloxider orsakar minst 7 miljoner dödsfall i världen. I Sverige leder dålig luftkvalitet till 7600 för tidiga dödsfall samt en rad andra hälsoeffekter.

Dålig luftkvalitet orsakas delvis av lokala utsläpp, till exempel från dieselbilar, villapannor och vägdamm. Men luften i Sverige påverkas också av utsläpp i andra länder. Av betydelse är också att kväveoxider, svaveloxider och ammoniak omvandlas kemiskt till partiklar i atmosfären. Det finns också en global indirekt spridning genom att konsumtion i Sverige orsakar utsläpp av partiklar, kväveoxider och svaveloxider i andra länder som påverkar luftkvaliteten i dessa länder. Det omvända gäller också, det vill säga att andra länders konsumtion av svenska produkter ger utsläpp i Sverige. Men det är en mindre effekt.

På sikt riskerar klimatförändringar att vara den största hälsorisken (länk). Bland de mer direkta effekterna finns risker med förhöjda temperaturer, ökad spridning av vissa sjukdomar och effekter i samband med översvämningar. Men det finns också mer indirekta hälsorisker som försämrad matsäkerhet, försämrad vattensäkerhet, påtvingad migration, ökade konflikter och försämrad ekonomisk utveckling i fattiga länder. Dessa risker finns redan idag, men kommer såklart att öka kraftigt när det blir varmare. Ett exempel på att riskerna finns redan idag är att i samband med värmeböljan förra året var överdödligheten i Sverige cirka 700 dödsfall.

För att förbättra luftkvaliteten och motverka klimatförändringar krävs delvis samma åtgärder. Viktigast är att minska användningen av fossila bränslen. Det är dock inte säkert att biobränslen ger mindre utsläpp av partiklar, kväve- och svaveloxider. Man behöver därför även arbeta med ökad elektrifiering av olika processer, förbättrad reningsteknik och minskad efterfrågan för att förbättra hälsa genom minskade klimatförändringar och förbättrad luftkvalitet.

Veckans tips: Orkester och kör från KTH spelar på Berwaldhallen onsdag den 17/4.