Hoppa till innehåll

Minskad ojämlikhet är en del av hållbarhet

Det globala hållbarhetsmålet om minskad ojämlikhet har många kopplingar till andra hållbarhetsmål. Huvudsakligen är de förstärkande så att om man når ett blir det lättare att nå ett annat. Men det behövs mer analyser om kopplingarna mellan minskad ojämlikhet och andra hållbarhetsmål. Ett av de globala hållbarhetsmålen (nummer 10) är ”Minska ojämlikheten inom och mellan … Fortsätt läsa ”Minskad ojämlikhet är en del av hållbarhet”

Biobränslen – inte hela lösningen

I omställningen till ett fossilfritt samhälle är en övergång till biobaserade material och bränslen en nödvändig del. Men det är många sektorer som räknar med att kunna använda biobränslen och frågan är om det räcker till alla. Inom ramen för Initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner. Det är ett spännande arbete som … Fortsätt läsa ”Biobränslen – inte hela lösningen”

Prioritera miljömålen nu

På 1990-talet beslutade riksdagen i bred enighet att det övergripande målet för svensk miljöpolitik var att inom en generation ska de stora miljöproblemen vara lösta. Man har också beslutat om ett antal nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och etappmål. Begreppet ”inom en generation” preciserades till år 2020. I förra veckan kom en rapport från Naturvårdsverket som det … Fortsätt läsa ”Prioritera miljömålen nu”

EU höjer ambitionen – men räcker det?

I slutet på förra året kom EU-kommissionen med ett meddelande om en långsiktig klimatstrategi för EU. I den höjer man tidigare målsättningar och förslår att EU ska vara klimatneutralt till år 2050. Kommissionens meddelande kommer nu att diskuteras i EU-parlamentet och i ministerrådet. Målet är att man senast i början av 2020 ska kunna fastställa … Fortsätt läsa ”EU höjer ambitionen – men räcker det?”

AI- vadan och varthän?

Just nu görs stora satsningar inom artificiell intelligens (AI). Mer sällan diskuteras vad samhället kan och vill använda AI till. Här finns det behov av fördjupade samtal. Artificiell intelligens beskrivs i olika sammanhang som en nyckelteknologi som på ett fundamentalt sätt kommer att förändra samhällen och industri. Från olika forskningsfinansiärer görs stora satsningar. Syftet sägs … Fortsätt läsa ”AI- vadan och varthän?”