Hoppa till innehåll

Nu behövs en systematisk prioritering av hållbarhet

Det årliga klimattoppmötet pågår just nu i Katowice.Tidigare i år redovisades i en FN-rapport att med nuvarande nationella åtaganden så är vi på väg mot 3 graders uppvärmning vid slutet av detta århundrade och fortsatt uppvärmning efter det. Ytterligare åtgärder behövs därför omgående för att nå de åtaganden om max tvågraders uppvärmning som beslutades i … Fortsätt läsa ”Nu behövs en systematisk prioritering av hållbarhet”

Så kan flyget minska sin klimatpåverkan

Flygresor står för en ökande del av svenskarnas klimatpåverkan. I dagsläget står flygresor för drygt 10 procent av den klimatpåverkan som svenskars konsumtion orsakar. Det är ungefär lika mycket som privatbilismen i Sverige. För att minska flygets klimatpåverkan behövs flera olika typer av åtgärder.: • Bränsleeffektivare flygplan. • Bränslen med lägre klimatpåverkan, exempelvis biobränslen eller … Fortsätt läsa ”Så kan flyget minska sin klimatpåverkan”

Så påverkar svensk konsumtion miljön utomlands

Sveriges konsumtion påverkar miljön i Sverige och i en massa andra länder runt hela världen. Nu är det möjligt att uppskatta denna miljöpåverkan och att arbeta för en hållbar konsumtion och produktion. Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är ett av de globala hållbarhetsmålen. Nu finns också nya metoder att uppskatta miljöpåverkan från svensk konsumtion. … Fortsätt läsa ”Så påverkar svensk konsumtion miljön utomlands”

Det som är samhällsekonomiskt lönsamt kan vara ohållbart

Ibland kan samhällsekonomisk lönsamhet och hållbar utveckling stå i konflikt med varandra. En intressant fråga är vad man då ska prioritera. För att kunna jämföra kostnader och nyttor som uppstår i framtiden med de som uppstår idag, så använder man ofta någon slags diskontering, alltså ränta. På så sätt kan man räkna om framtida kostnader … Fortsätt läsa ”Det som är samhällsekonomiskt lönsamt kan vara ohållbart”