Nu behövs en systematisk prioritering av hållbarhet

Det årliga klimattoppmötet pågår just nu i Katowice.Tidigare i år redovisades i en FN-rapport att med nuvarande nationella åtaganden så är vi på väg mot 3 graders uppvärmning vid slutet av detta århundrade och fortsatt uppvärmning efter det. Ytterligare åtgärder behövs därför omgående för att nå de åtaganden om max tvågraders uppvärmning som beslutades i … Fortsätt läsa ”Nu behövs en systematisk prioritering av hållbarhet”

Så kan flyget minska sin klimatpåverkan

Flygresor står för en ökande del av svenskarnas klimatpåverkan. I dagsläget står flygresor för drygt 10 procent av den klimatpåverkan som svenskars konsumtion orsakar. Det är ungefär lika mycket som privatbilismen i Sverige. För att minska flygets klimatpåverkan behövs flera olika typer av åtgärder.: • Bränsleeffektivare flygplan. • Bränslen med lägre klimatpåverkan, exempelvis biobränslen eller … Fortsätt läsa ”Så kan flyget minska sin klimatpåverkan”

Hur kan man hantera okända risker?

Vi kan inte alltid förutsäga konsekvenserna av ny teknik. Vad krävs av ett rationellt och klokt beslutsfattande i sådana situationer? Det är en fråga jag påmindes om när vi under KTH Sustainability Research Day i förra veckan fick höra ett antal fallstudier om hur forskning på KTH haft eller kan tänkas ha genomslag och påverkan … Fortsätt läsa ”Hur kan man hantera okända risker?”

Så påverkar svensk konsumtion miljön utomlands

Sveriges konsumtion påverkar miljön i Sverige och i en massa andra länder runt hela världen. Nu är det möjligt att uppskatta denna miljöpåverkan och att arbeta för en hållbar konsumtion och produktion. Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är ett av de globala hållbarhetsmålen. Nu finns också nya metoder att uppskatta miljöpåverkan från svensk konsumtion. … Fortsätt läsa ”Så påverkar svensk konsumtion miljön utomlands”

Det som är samhällsekonomiskt lönsamt kan vara ohållbart

Ibland kan samhällsekonomisk lönsamhet och hållbar utveckling stå i konflikt med varandra. En intressant fråga är vad man då ska prioritera. För att kunna jämföra kostnader och nyttor som uppstår i framtiden med de som uppstår idag, så använder man ofta någon slags diskontering, alltså ränta. På så sätt kan man räkna om framtida kostnader … Fortsätt läsa ”Det som är samhällsekonomiskt lönsamt kan vara ohållbart”