Hoppa till innehåll

Studenthälsan på KTH

Jag vill slå ett slag för en del av KTH som jag anser inte tas upp tillräckligt ofta: Studenthälsan. Det finns många olika anledningar till varför man kan söka sig till studenthälsan. Det kan vara mindre saker som att man försakat sig själv under en tuff tentaperiod till att man upplever större problem med livslust och motivation till att studera.

Studenthälsan får vi som KTH-studenter stöd och hjälp med studierelaterade svårigheter genom samtal och rådgivning i sociala, existentiella, medicinska och personliga frågor. Studenthälsan består av legitimerade sjuksköterskor, kuratorer och läkare vars fokus är att hjälpa studenter som inte mår bra. Det kan finnas ett stigma mot att söka hjälp kring ens eget mående eftersom ”man bara gör det värre” eller ”problemet inte är stort nog”. Jag vill verkligen avstigmatisera detta och poängtera att Studenthälsan bara finns för att vi ska må bra. De själva beskriver sig såhär:

Vi kan vara ett stöd för dig om du känner att du behöver prata med någon när du inte mår bra. Du kanske inte vet varför men det påverkar dina studier, det kan var fysiskt och/eller psykiskt. Studenthälsan gör en bedömning av din situation men kan inte erbjuda behandling, vi ger dig däremot råd och stöd för att reda upp din situation

Förutom samtal och rådgivning erbjuds det två kurser av Studenthälsan nu under hösten. Den ena ”Att hantera tentastress” har precis tagit slut medan den andra ”Att tala inför andra” började idag. Dessa kurser kan också vara ett bra sätt att ta sig an osäkerheter och problem som rör områden man vill bli förbättras inom.

Vill man kontakta Studenthälsan så gör man det lämpligast via mail:

Leg sjuksköterska

E-post: studenthalsan-skoterska@avonova.se

Kurator

E-post: studenthalsan-kurator@avonova.se

Vill man besöka Studenthälsan så beställer man en tid via mail, telefon eller går till deras reception. Observera att besöket är helt gratis och att de anställda har tystnadsplikt.

Adress & Telefon till Reception
Sergelmottagningen i 5:e Hötorgsskrapan
Sergels Torg 12, plan 2
111 57 Stockholm
Tel: 08-120 125 00