Hoppa till innehåll

Ingenjörens roll i samhället

Som Maha skrev i onsdags så är ingenjörer kreativa problemlösare, men vad innebär det i ett större perspektiv? Det började ju inom det militära då det behövdes smarta lösningar kring stridsskydd, kommunikation och militärtransport. Lite senare insåg man att några av lösningarna också skulle kunna användas i den icke-militära delen av samhället. Detta blev någon slags start för idén med civilingenjörer, som befästes mer och mer i och med industrialiseringen. När jordbrukssamhället gick till att bli ett mer modernt samhälle gjordes stora investeringar inom teknik som vi använder oss av än idag även om tekniken har utvecklats.

Ingenjörer fungerar ofta som en länk mellan vetenskaplig forskning och materiell utveckling, men yrket består av så mycket mer än att bara ta fram nya produkter. Likt forskare som tar fram nya kunskaper, kan ingenjörer utreda och analysera för att se vilka behov som finns i samhället. Det finns också insatser att göra efter att en produkt eller tjänst blivit till. Visst gillar vi optimala lösningar, men det finns alltid förbättringspotential i och med att behov förändras.

Animerade kugghjul.
En ingenjör kan liknas med ett kugghjul – om ett kugghjul fattas så stannar hela maskineriet.

En ingenjör kan alltså involveras i många olika skeden när det handlar om olika projekt. För att rollen som ingenjör ändå ska vara tydlig finns en hederskodex som Sveriges ingenjörer tagit fram. I den står exempelvis att en ingenjör inte bör använda olämpliga metoder i ett uppdrag för att tävla mot blivande eller befintliga kollegor. Det är alltså inte så att ingenjörer tävlar mot varandra om vem som är smartast eller kommer på den bästa lösningen. Samarbete, både mellan ingenjörer och andra yrkesgrupper, är nödvändigt för att lösningarna ska gynna människan, miljön och samhället i så stor utsträckning som möjligt.

Känns det som att ingenjörsyrket kan passa dig? Just nu har KTH drop-in när det gäller studievägledning kring om du undrar något om skolan eller vill veta mer om ett program. Det finns också telefontider om du inte har vägarna förbi, det är bara att klicka dig vidare från startsidan för att veta mer!

/Adam